Intensiva förhandlingar om nya industrilöner

Inget avtal för halv miljon anställda på söndagskvällen – medlare tar över

NYHETER

Löneavtal för en halv miljon industrianställda förhandlades intensivt under helgen.

  Men frågor om lönenivåer och arbetstid var svårlösta.

  En efter en strandade de olika förhandlingarna på söndagskvällen. Nu tar medlare över.

  Fack och arbetsgivare inom industrin förhandlade sent in på söndagskvällen men efterhand avbröts förhandlingarna. Samtalen pågick under tidspress eftersom medlare, eller så kallade opartiska ordförande, kallas in från och med måndagen om parterna inte lyckats sluta nya avtal.

  På verkstadssidan har arbetsgivarna i Teknikföretagen svårt att smälta Metalls krav på arbetstidsförkortning, medan Metall, och även tjänstemannaförbundet Sif, inte kan acceptera arbetsgivarnas krav på lokal lönesättning.

Inget avtal

  Sent på kvällen beslutade fack och arbetsgivare gemensamt att det inte var någon mening att fortsätta.

  - Vi tecknar inget nytt avtal utan medlare. Vi har haft hyggligt konstruktiva samtal under helgen men vi når inte fram. Därför kallas opartiska ordförande in, sade Teknikföretagens informationsdirektör Jonas Cohen sent på söndagskvällen.

  Metalls förhandlingar med arbetsgivarna inom stål- och metallindustrin strandade vid midnatt. Enligt Metalls informationschef Anders Ferbe visade det sig omöjligt att få ihop ett avtal, även om alla avtalstekniska frågor var lösta.

  - Vi står för långt ifrån varandra när det gäller löner och arbetstider. Det är en betydande skillnad i synsätten, sade han strax efter midnatt.

Avbrott

  Fackförbunden Pappers och Sif såg först något ljusare på sina förhandlingar med Skogsindustrierna, men vid midnatt stod det klart att också de förhandlingarna strandat.

  - Jag är mycket besviken. Vi har att arbeta med arbetstidsfrågan i flera veckor och jag känner att vi haft konstruktiva diskussioner med arbetsgivaren, men kravet på konstruktioner har gjort att vi strandat, sade Sune Ekbåge, Pappers ordförande, till TT på söndagskvällen.

  Tidigare på dagen avbröt Skogs- och träfacket sina förhandlingar med Skogsindustrierna. Parterna kunde inte enas om en fortsatt arbetstidsförkortning och bollen spelas över till medlarna. Parterna är dock beredda att fortsätta förhandlingarna i veckan.

Föregångare

  Förhandlingarna inom industrin följs också med spänning av andra än de närmast berörda. Industrins avtal får effekt på hela samhällsekonomin och sätter normerna för andra avtal. Till exempel väntar banksektorn och handeln otåligt på att industrins avtal ska bli klara. Finansförbundet har varslat om konfliktåtgärder i veckan och Handelsanställdas förbund har börjat skramla med strejkvapnet.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM