Biltullar dröjer – ett halvår till

"Nu hänger det på den politiska viljan"

det ska bli färre fordon på vägarna Biltullarna har blivit försenade igen. Nu ser projektet ut att komma igång tidigast nästra sommar. Målet är att antalet fordon på de mest belastade vägarna ska minska i högtrafik. Källa: Svenska Dagbladet, Allt om bilen. Grafik och fotomontage: Svenska Grafikbyrån
NYHETER

Biltullarna försenas minst ett halvår.

Projektet är inne i ett mycket kritiskt skede med ständigt uppskjutna beslut.

- Vi har inte mycket tid att vinka på, säger Magnus Carle, chef för miljöavgiftskansliet.

Foto: BJÖRN ELGSTRAND
Magnus Carle, chef för miljöavgiftskansliet, tycker att all väntan är frustrerande.

Direkt efter valet 2002 sa den rödgröna majoriteten att försöket med trängselavgifter skulle börja runt årsskiftet 2004/05. Sedan hette det våren 2005, och nu ser sommaren 2005, före skolstarten, ut som en sannolik tidpunkt.

Beslutsläget oklart

Men då måste allt gå på räls, och det har det sannerligen inte gjort hittills.

Med bara ett år kvar till start är pusselbitarna fortfarande många, och beslutsläget oklart.

På miljöavgiftskansliet som administrerar trängselskatten - som biltullarna numera officiellt kallas - kan man bara vänta. Under den närmaste tiden - veckor eller månader - ska regeringen och riksdagen fatta många avgörande beslut för avgiftsförsökets genomförande.

Kräver lagändring

Det är redan fastslaget att trängselavgifterna är en statlig skatt och kräver en lagändring. Den nya lagen måste klubbas senast i mitten av juni, annars faller försöket. Riksdagsbeslutet måste dessutom ta ställning till uppbördsmyndighet, skatteverkets roll och hur överklaganden ska behandlas.

Rollfördelningen mellan staten och Stockholms stad återstår också att lösa. Just nu råder det "krig" mellan finansborgarrådet Annika Billström (s) och Bosse Ringholm sedan finansministern vägrar låta alla inkomster från biltullarna gå tillbaka till Stockholm. Vilket var en förutsättning för uppgörelsen i Stadshuset.

Måste bygga om

- Vi vet egentligen inte heller hur långt regeringen har hunnit i sina förberedande arbeten. Det känns aningen frustrerande, säger Magnus Carle.

Från det att riksdagen fattat sitt beslut tar det ett år innan försöket kan starta.

Tullavgiftssystemet ska köpas in och sättas upp, SL ska inhandla sina nya bussar och gator och hållplatser måste byggas om för att ge utrymme åt alla infartsbussar.

Kortare försöksperiod

Försöksperioden skulle vara 18 månader före folkomröstningen på valdagen 17 september 2006. Om försöket inte startar förrän sommaren 2005 återstår bara 15 månader.

- Kommer vi i gång före skolorna räcker det för oss att göra en seriös utvärdering och bilda oss en uppfattning hur det fungerar, säger Magnus Carle.

- Allt som vi rår över går enligt tidsplan, men det hänger helt på den politiska viljan när försöket kan starta.

Interaktiv grafik

§å säger lagen om tullarna

Så ska pengarna användas

Så ska SL stärka trafiken

Så fungerar tekniken

Så drabbar avgifterna dig

Driften kostar 100 miljoner kr per år

Invånarna ska bestämma

Dyrt för bilägaren att strunta i betalningen

Fordon som slipper betala trängselavgift

Sven-Anders Eriksson