FBI kände till planerna kring WTC-attacken

Översatta dokument bevisar terrorplaner före 11 september

NYHETER

Under månaderna före den 11 september 2001 visste amerikanska ansvariga att al-Qaida förberedde ett angrepp med flygplan.

Det påstår en av FBI:s översättare för den brittiska tidningen Independent.

Sibel Edmonds, amerikanska med turkiska rötter, svarade strax efter den 11 september på en annons från FBI om översättare. Hon sattes att översätta bandinspelningar och andra dokument som FBI kommit över genom att bevaka misstänkta terrorister.

Hon fann att FBI visste om al-Qaidas planer på att använda ett flygplan inom USA för ett terrorangrepp:

- Det fanns allmän information om tid och metoder för ett angrepp men ingenting exakt.

Andra städer nämdes

- Andra städer än New York nämndes. Storstäder med skyskrapor, säger Edmonds.

Påståendet från president Bushs säkerhetsrådgivare Condoleezza Rice om att inga varningar förelåg utgör ''en upprörande lögn'', menar hon.

Försökt tysta Edmonds

Independent uppger att den amerikanska regeringen sökt ålägga Edmonds att hålla tyst om sina erfarenheter från FBI.

Det pågår i USA en debatt om hur president Bush och hans regering var förberedda på attackerna den 11 september och hur de reagerade efteråt.

TT