Många polisvapen spårlöst borta

Nu ska åklagare utreda de försvunna vapnen

NYHETER

Stockholmspolisens oreda bland sina egna tjänstevapen ska utredas av åklagare.

En förundersökning har inletts om brott mot vapenlagen alternativt tjänstefel.

Efter en inspektion, som visade på allvarliga brister i vapenhanteringen, har polismyndigheten anmält sig själv till enheten för interna utredningar.

– Det som nu är anmält visar på brister i dokumentation, bokföringsrutiner och det saknas vapen, säger vice chefsåklagare Kay Engfeldt.

Av polismyndighetens egen pm i ärendet framgår det att det i slutet av förra året fanns 175 pistoler på drift. Det är vapen som borde ha funnits i vapenverkstaden i polishuset på Kungsholmen men som inte kunde hittas.

Hundratals vapen

Till vapenverkstaden ska länets alla tjänstevapen lämnas in för regelbundna besiktningar för att vara funktionsdugliga.

Det var också oklart var 128 utkvitterade Sig Saur- och 526 Waltherpistoler tagit vägen. Dessutom fanns cirka 1 000 äldre oregistrerade vapen som ingen visste hur de hamnat hos polisen.

Poliskommissarie Torstein Norman är ansvarig för polisens tjänstevapen i Stockholms län. Han medger att rutinerna varit dåliga men att man nu håller på att få bättre ordning.

– Det gamla kortsystemet ska ersättas med ett datoriserat vapensystem - gemensamt för alla polismyndigheter i landet. Det tar tid att föra in alla vapen i systemet. Så småningom dyker de upp, säger han.

Norman anser inte att det med säkerhet går att påstå att något vapen saknas.

– Det finns i någonstans i Polissverige. En polis kan till exempel ha flyttat från Stockholm till Norrland och fått med sig vapnet som inte blivit registrerat i systemet. Det blir därmed ett oklart vapen, förklarar han.

Stränga krav

Polisen är tillsynsmyndighet över svenskarnas vapentillstånd och kraven på licensinnehavarna är stränga. Då är det ett absolut krav att polisen själv har fullständig kontroll över sina vapen.

– Den som inte följer reglerna får sin licens indragen av polisen. Då ser det konstigt ut när polisen själv gör fel. Vapnen kanske finns inom myndigheten men på fel plats och ingen vet var, säger Kay Engfeldt.

Den bristande kontrollen över vapenhanteringen, anser Norman, har berott på underbemanning.

En förundersökning inleddes också redan i november förra året om oklarheter kring vapen inom Stockholmspolisens skytteförening, skriver Dagens Nyheter.

Yvonne Moberg/TT