Stort jobbpaket i vårbudgeten

8,5 miljarder till kommunerna – 3000 fler anställda i förskolan

NYHETER

Ett jobbpaket mot arbetslösheten och mer pengar till kommunerna.

Det är huvudinslagen i årets vårbudget, som partierna i stort sett var överens om på fredagseftermiddagen.

Några detaljer återstod att lösa men samtliga partier - socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet - sade sig vara i stort sett nöjda med utfallet. Alla skarpa besparingsförslag var borta, liksom löften om sänkta inkomst- och förmögenhetsskatter.

För att nå enighet har partierna koncentrerat sig på ett jobbpaket och på mer pengar till kommuner och landsting. En leende finansminister talade om miljardsatsningar på jobb i år och nästa år. Bosse Ringholm räknade upp flera arbetsmarknadspolitiska program, vårdutbildning, rot-avdrag för kommuner och hushåll samt skattestöd för investeringar.

Flera miljarder

Språkröret Maria Wetterstrand (mp) poängterade kommunsatsningarna och v-ledaren Lars Ohly tyckte att partiets alla huvudfrågor är tillgodosedda.

- Det är framför allt en stor satsning på jobben, sade Ringholm. Hur många jobb det blir kunde han inte säga men nämnde att det kommer anställas 3 000 fler i förskolan.

Kommunerna får ytterligare 1,5 miljarder 2005 och tre miljarder 2006 utöver de 4 miljarder i påslag som s, v och mp enades om i december.

- Det har suttit långt inne men nu har vi fått det och det är väldigt bra, sade Maria Wetterstrand.

Hon är också nöjd med att mp fått igenom sitt rot-avdrag med miljöinriktning. En miljard ska under 18 månader gå till miljöinvesteringar i offentliga lokaler och 400 miljoner till rot-avdrag för satsning på källsortering i soprum. 2,4 miljarder går till ett generellt rot-avdrag, som är en möjlighet för fastighetsägare att minska skatten vid renoveringar.

Anställningsstöd

I de 8,5 miljarderna till kommunerna ingår ett anställningsstöd på 1,5 miljarder 2005, så att kommunerna lättare ska kunna anställa eller undvika varsel. Därtill förstärks det allmänna anställningsstödet med 200 miljoner 2004 och 200 miljoner 2005, vilket man hoppas ska ge 3 000 jobb.

- Eftersom vi stimulerar både byggsektorn och kommunerna så kommer satsningen såväl män som kvinnor till del, påpekade Ohly.

Vänsterpartiet har också fått gehör för sitt speciella förslag om bidrag på 30 miljoner för att installera hissar i flerfamiljshus. Miljöpartiet har fått barnsatsningar på 500 miljoner, bland i form av höjt underhållsstöd. Friåret som införs 2005 beräknas kosta 900 miljoner kronor.

Budgeten för 2004 kommer att redovisa ett litet överskott. Anslag som inte kommer att utnyttjas dras in. Det gäller till exempel biståndet. Biståndsorganet Sida har uppgett att man inte kommer att kunna utnyttja 400 miljoner i u-landskrediter. Besparingen i budgeten har satts till 500 miljoner. Gränsen för försvarets materielanskaffning sänks med 750 miljoner.

Vänsterpartiets verkställande utskott rekommenderade på eftermiddagen sin partistyrelse att godkänna uppgörelsen.

Preliminär budgetuppgörelse

Mats Eriksson/TT Lillemor Idling/TT

ARTIKELN HANDLAR OM