Premie Invest kan få böta halv miljon

Finansinspektionen: Handeln med premieobligationer måste upphöra inom en vecka

NYHETER

Finansinspektionen (FI) har beslutat att Premie Invest inom en vecka måste upphöra med sin verksamhet, annars riskerar företaget att få betala 500 000 kronor.

Enligt Premie Invest har dock FI missförstått vad företaget egentligen håller på med.

FI:s granskning av företaget visar att man utan att ha tillstånd förmedlar och handlar med premieobligationer och i samband med det också förmedlar krediter. Det strider mot lagen om värdepappersrörelser och lagen om finansieringsverksamhet.

Beslutet innebär att ny förmedling måste stoppas och att befintlig verksamhet måste avvecklas. Det innebär dock inte att tecknade låneavtal blir ogiltiga eller en rätt eller skyldighet att lämna tillbaka redan köpta premieobligationer.

"Renodlat marknadsföringsbolag"

Enligt Premie Invest har FI i sin granskning missförstått bolagets verksamhet.

"Premie Invest är ett renodlat marknadsföringsbolag. Vi säljer inga premieobligationer och beviljar inga krediter. Våra uppdragsgivare är fondmäklare som köper in premieobligationer på börsen och kreditinstitut som beviljar köparna erforderlig kredit", säger bolagets talesman Ragnar Falck i ett pressmeddelande på fredagen.

Enligt Falck kommer Premie Invest att överklaga FI:s beslut till länsrätten.

FI konstaterade även 1998 att Premie Invest förmedlade premieobligationer utan tillstånd. Först efter ett föreläggande med vite på 100 000 kronor upphörde företaget med förmedlingen.

KO: Felaktig ränta

Så sent som i slutet av mars i år stämde Konsumentombudsmannen (KO) företaget inför Marknadsdomstolen för vilseledande marknadsföring. Enligt KO har Premie Invest uppgett felaktig effektiv ränta och för låg kostnad för krediter i sin marknadsföring.

Premie Invest har som affärsidé att förmedla premieobligationer på kredit. Obligationerna, som kommer från andrahandsmarknaden, har sålts till ett högt pris i kombination med lotter och andra tjänster utan kapitalvärde för kunden.

Försäljningen har ägt rum med hjälp av direktadresserade massutskick till svenska hushåll.

TT