Powell erkänner spionmiss om Irak

Berättar om motiven för kriget mot Irak

NYHETER

USA:s utrikesminister Colin Powell medgav på fredagen att de mest dramatiska inslagen i hans presentation i FN av USA:s motiv för Irakkriget byggde på bristfälliga underrättelseuppgifter.

Powell sade också att han hoppas att den kommission som granskar de amerikanska underrättelseorganisationerna ska ge besked om hur CIA kunde lita på tvivelaktiga källor i de rapporter om massförstörelsevapen som han själv använde som argument för ett anfall.

När Powell talade för USA:s sak i FN den 5 februari förra året sade han att USA fått uppgifter från flera källor om att Irak hade mobila laboratorier för kemiska stridsmedel. Men på fredagen medgav han att bevisen för de rullande laboratorierna var otillförlitliga.

-?Det förefaller nu som om de inte var så vederhäftiga. Men när jag förberedde presentationen så lades de fram för mig som gedigna, sade Powell till journalister under flygresan från Bryssel hem till Washington.

Det var det mest långtgående erkännandet hittills från Bushadministrationen att uppgifterna förmodligen var osanna.

TT