Alf Svensson tog farväl efter 31 år

Göran Hägglund vald till ny kd-ledare

Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX
SISTA TALET Alf Svensson höll lördagen den 3:e april sitt sista tal som partiordförande då Kristdemokraterna inledde sitt extra riksting i Folkets Hus i Stockholm. "Så är det då dags för mitt sista anförande", sade Alf Svensson i sitt inledningstal. Efter 31 år som partiets ledare efterträds han av Göran Hägglund.
NYHETER

Så är det då dags för mitt sista anförande, sade Alf Svensson när han inledningstalade på kristdemokraternas extra riksting på lördagen.

Efter 31 år som partiets ledare efterträds han av Göran Hägglund.

Foto: Janerik Henriksson / SCANPIX
Alf Svensson med sin fru Sonja och tillträdande partiordföranden Göran Hägglund.

Kristdemokraternas extra riksting valde på lördagen enhälligt Göran Hägglund till ny partiledare efter Alf Svensson.

I sitt installationstal uppmanade Göran Hägglund partiet att våga utmana mer, bredda partiet, sänka trösklarna till politiken och bli bättre på jämställdheten.

Stående ovationer

Det var med stående ovationer och efter att lovorden över Göran Hägglunds alla kvaliteter avlöst varandra som kd:s extra riksting på lördagen valde sig en ny partiledare för första gången på 31 år.

Om lovorden stämmer så har partiet nu fått en briljant, intelligent, humoristisk, kompetent, kunnig lagledare med stort hjärta och med fötterna på jorden. Efter 2006 års val ska en ny Göran flytta in i regeringskansliet, var budskapet.

I sitt tal gick Göran Hägglund direkt i svaromål mot de i partiet som klagat på att partiet gjort för mycket eftergifter för att bredda sig.

”Förnya partiarbetet”

- Hur ska vi möta dagens krav? Ja, inte genom att köra vidare i gamla hjulspår och tro att den gamla goda tiden en vacker dag kommer tillbaka. För det gör den inte. Vi, precis som hela Föreningssverige, måste förändra vårt arbetssätt. Vi måste förnya vårt partiarbete, sade han och rev ned applåder.

- Jag vill inte att mitt parti ska vara ett i raden av partier som ger utmärkta svar på frågor som ingen har ställt. Jag vill att kristdemokraterna ska vara ett lyssnande parti. För det är bara de som lyssnar som hör vilka frågor som väntar på svar, sade han.

Föregångaren Alf Svensson, som höll ett både längre och ordrikare tal, talade genomgående om den kristna etiken. Göran Hägglund nämnde inte de orden tillsammans. I stället talade han om etik och moral.

- Vi tog upp det ur litet olika synpunkter, men jag nämnde att det handlar om etik grundad i de kristna värderingarna och den humanistiska traditionen, förklarade han efter talet.

”Måste inte vara troende”

Skillnaden är ingen slump. Göran Hägglund betonar att partiet måste få bort vanföreställningen att man måste vara troende för att rösta på kd, om partiet ska bli bredare.

Efteråt framhöll han att partiarbetarna till exempel kan undvika att använda kyrkor eller församlingshem som möteslokaler för partiet, där det är möjligt.

I talet kritiserade han även partiets dåliga arbete med jämställdheten.

- För oss som betonar alla människors lika värde och allas betydelse borde situationen vara en annan, sade han.

Målet är att minst 40 procent av de förtroendevalda ska vara kvinnor efter 2006 års val.

Borgerlig manifestation

I god tid före det valet vill han också se en gemensam borgerlig manifestation.

- Jag vill att vi tydligt presenterar vad som kommer att förändras i människors liv vid ett borgerlig regeringsskifte, sade Göran Hägglund till journalisterna.

Några timmar före valet hade Alf Svensson efter ett som vanligt långt tal mottagit ombudens stående ovationer och med tårar i ögonen tackats för sina insatser.

- Glöm inte att jag blev statsminister två år efter att jag avgick som partiledare, tröstade Norges statsminister Kjell-Magne Bondevik.

Fakta/ Göran Hägglund

Owe Nilsson/TT