Vårbudgeten klar – till slut

Även miljöpartiet sa ja på lördagskvällen

NYHETER

Mer pengar till kommunerna och mot arbetslösheten är huvuddragen i vårbudgeten för 2004.

Under lördagskvällen accepterades budgeten slutligen av miljöpartiet.

Det som enligt mp manglades fram sist var biståndet, skrivningar kring försvaret och pengar till "fattiga" barn.

- Det är skönt att vara överens till slut, även om det är synd att det ska behöva ta så lång tid, säger Maria Wetterstrand, miljöpartiets språkrör till TT.

Hon anser att regeringen, som mp i slutet "prioriterade i förhandlingarna", bär skulden för att uppgörelsen dröjt.

Under lördagen talade och förhandlade parterna med varandra via telefon. Vid 19-tiden, efter flera möten, accepterade mp förslagen i budgeten, som regeringen och vänsterpartiet redan hade sagt ja till.

Enligt mp beslutades främst tre punkter under lördagens förhandlingar.

Biståndet

Det rör skarpare skrivning om bistånd på 1 procent av bruttonationalinkomsten (BNI) 2006. Men från 2005 höjs biståndet från 0,86 till 0,89 procent av BNI.

- Det är en höjning med 590 miljoner kronor, säger mp:s förhandlare Yvonne Ruwaida.

Dessutom uppger Wetterstrand att mp fått igenom en slags besparing på 4 miljarder kronor vad gäller försvarets rätt att beställa materiel.

En tredje punkt är satsning på en miljard kronor på barn i fattiga familjer. Där ingår bland annat ett barntillägg på 500 kronor per studerandemånad för studenter som ska införas den 1 januari 2006. Kostnaden beräknas till 450 miljoner per år.

Bostadsbidraget till barnfamiljer höjs. Familj med hemmaboende barn får 100 kronor mer i månaden från den 1 januari 2006. Kostnad beräknas till 200 miljoner kronor per år.

- Det är ett effektivt sätt att nå de här familjerna, säger Wetterstrand.

Vidare satsas också 200 miljoner kronor på underhållsstöd. Av pengar för barnfamiljer ingår också 150 miljoner kronor som mp vill specificera i höstbudgeten.

Ett jobbpaket

Finansminister Bosse Ringholm nämnde på fredagen vårdutbildning, ROT-avdrag för kommuner och hushåll samt skattestöd för investeringar.

Wetterstrand poängterar kommunsatsningarna, och Ringholm håller med.

- Det är framför allt en stor satsning på jobben, sade Ringholm på fredagen, och nämnde att det kommer att anställas 3 000 fler i förskolan.

Kommuner och landsting får ytterligare 1,5 miljarder 2005 och tre miljarder 2006 utöver de fyra miljarder i påslag som s, v och mp enades om i december.

Wetterstrand är också nöjd med att mp fått igenom sitt ROT-avdrag med miljöinriktning. En miljard ska under 18 månader gå till miljöinvesteringar i offentliga lokaler och 400 miljoner till ROT-avdrag för satsning på källsortering i soprum. 2,4 miljarder går till ett generellt rot-avdrag, för fastighetsägare som vill minska skatten vid renoveringar.

Kvinnor och män

I de 8,5 kommunmiljarderna ingår anställningsstöd på 1,5 miljarder 2005, så kommuner lättare kan anställa eller undvika varsel. Därtill förstärks allmänna anställningsstödet med 200 miljoner 2004 och 200 miljoner 2005.

- Eftersom vi stimulerar både byggsektorn och kommunerna så kommer satsningen såväl män som kvinnor till del, påpekade Ohly på fredagen.

Miljöpartiet har fått barnsatsningar på 500 miljoner, bland annat i form av höjt underhållsstöd. Friåret som införs 2005 beräknas kosta 900 miljoner kronor.

Tomas Bengtsson/TT