Folkpartiet vill ha fler kärnkraftverk

”Riv upp beslutet efter folk- omröstningen”

NYHETER

Folkpartiet vill stoppa avvecklingen av den svenska kärnkraften och även skapa möjlighet att bygga nya kärnkraftverk. Partiet anser att resultatet av folkomröstningen 1980 har spelat ut sin roll.

– Förutsättningarna som låg till grund för folkomröstningen har ändrats, säger Jan Björklund, paritets förste vice ordförande, till TT.

Björklund leder partiets arbetsgrupp med uppgift att utforma en ny energipolitik. I helgen har gruppen gått igenom sin första delrapport med partistyrelsen och fick enligt Björklund ett positivt gensvar. Utspelet presenterades i SVT:s samhällsprogram Agenda.

Jan Björklund menar att det främst är kännedomen om koldioxidutsläppen och deras påverkan på klimatet som är den stora skillnaden sedan 1980. Då hade man uppfattningen att kärnkraften kunde ersättas med sol och vind, men i dag förutsätter besluten om kärnkraftsavveckling att vi i stället använder fossila bränslen som olja och gas och importerar kolkraft. Allt åtgärder som spär på växthuseffekten, som Björklund pekar ut som "mänsklighetens största utmaning.

Återstart i Barsebäck

– Dessutom kan man alltid diskutera hur länge ett folkomröstningsbeslut gäller. Mindre än hälften av dagens väljarkår var med och röstade 1980, säger han till TT.

Folkpartiet vill till att börja med hindra att Barsebäck 2 avvecklas och i stället satsa på en återstart av Barsebäck 1. Dessutom ser man gärna en femte reaktor i Ringhals. Med de satsningarna kan man i stället slopa planerna på ett gaseldat kraftverk i Malmö och en återstart och utbyggnad av oljekraftverket i Stenungsund.

"Ett herrans liv"

Folkpartigruppen förutser också att det inom en 30-årsperiod kan finnas nya kärnkraftsreaktorer bredvid de befintliga i Forsmark, Ringhals och Oskarshamn. Det skulle betyda att Sverige då har mellan 13 och 15 reaktorer, men gruppen understryker att det är elmarknadens aktörer som själva ska fatta beslut om nyinvesteringar. Staten ska utforma långsiktiga spelregler utifrån miljö- och säkerhetskrav.

När det gäller det politiska mottagandet av fp-utspelet tror Björklund att det blir "ett herrans liv". På lite sikt ser han dock goda möjligheter att få gehör för synpunkterna från främst moderaterna och vad han kallar "den tillväxtorienterade delen av socialdemokratin". Han förväntar sig heller inga applåder från danskarna.

– Men eftersom de baserar sin energiförsörjning på kolkraft som är värst av allt klingar deras kritik mot Barsebäck falskt, säger han.

Peter Palmkvist/TT