Landstingen sparar in på akutbilarna

Livräddande kompetens riskerar att förvinna

NYHETER

Landstingens senaste sparobjekt är akutbilarna - de bäst utrustade ambulanserna.

I Skåne läggs alla akutbilar ned, i Stockholm hälften.

Foto: LARS ROSENGREN
"VANSINNIGT" - Vansinnigt att lägga ned akutbilarna! Det tycker ambulanssjukvårdarna Anneli Norin och Stefan Boric på Södermalm i Stockholm.

När människor får längre till akuten ökar kraven på ambulanssjukvården.

Men utvecklingen går åt rakt motsatt håll, visar Aftonbladets kartläggning av ambulanssjukvården i landets tre största regioner.

Både Stockholm och Skåne skär bort akutbilar.

- Formellt höjer man kompetensen nu genom att placera en vanlig sjuksköterska i alla akutambulanser, säger Stefan Boric, ambulanssjukvårdare på Södermalm i Stockholm.

Förlorar kompetens

- I stället förlorar man den spetskompetens som personalen i akutbilarna har.

Akutbilarna anses bli överflödiga.

Efter den 1 oktober nästa år måste alla vanliga ambulanser vara bemannade med en sjuksköterska, enligt krav från Socialstyrelsen. Enda undantaget blir transportambulanser som kör mindre akuta patienter.

I dag åker akutbilarna på alla larm med högsta prioritet. Skottdraman, knivöverfall, hjärtinfarkter, astmaanfall.

De transporterar inga patienter utan har ledningsfunktionen och gör de första livräddande insatserna.

Narkossköterska

I akutbilarna jobbar en narkossköterska med högre medicinsk utbildning än vanliga sköterskor. Hon får till exempel söva patienter.

I Stockholm läggs två av de fyra akutbilarna ned i början av nästa år.

I Skåne går politikerna ännu längre. Alla sju akutbilar läggs ned vid årsskiftet.

I Västra Götaland sker inga stora förändringar. Men verksamheten ska ses över med anledning av strukturförändringarna i vården.

Detta händer i storstadsregionerna

Anette Holmqvist

ARTIKELN HANDLAR OM