Polischefen flyr Sverige

Måste gömma sig utomlands efter dödshot

NYHETER

En polis med chefsbefattning i Stockholm har utsatts för så allvarliga hot att hela familjen skyddas dygnet runt.

– Av säkerhetsskäl förs nu polismannen till hemlig ort utomlands, säger Aftonbladets källa.

I dag är polischefen och hans familj bevakad av beväpnade poliser. Barnen och han hustru har tagits omhand och bor hos människor som står dom nära.

Hotad till livet

Enligt vad Aftonbladet erfar, så har den 45-årige polischefen från Stockholm utsatts för ett rent dödshot. Hotet ska ha kommit förra måndag, då en person ringde hem till hans bostad och polischefens son svarade.

– Personen som då ringde utdelade ett mycket allvarligt hot mot polischefen, säger Aftonbladets källa.

Enligt uppgifter arbetar den hotade polisen med en ny organisation som ska bekämpa grov kriminalitet i en av Stockholms största och kriminellt belastade förorter.

Bland de grovt kriminella som nu kartläggs finns en känd rånare, som kopplas till värdetransportrån.

Polisen i Stockholm inledde vid årsskiftet satsningen, som ska pågå under 2004 för att

bekämpa den växande kriminaliteten . Trots att en av polischeferna nu måste skyddas dygnet runt, så fortsätter gruppen sitt arbete.

”Vi ska vara synliga”

– En medborgarundersökning visade att boende i området kände sig mer otrygga än i övriga delar av länet. Det handlar om att vi ska vara synliga i området, säger Per Andersson, närpolismästare i Västerort.

Lennart Håård, Katrin Krantz