Ingen åldersgräns för piercing

Socialdepartementet: Hälsoriskerna inte så stora

NYHETER

Det blir ingen 18-årsgräns för att få tatuera eller pierca sig. Socialdepartementet instämmer i Socialstyrelsens åsikt att en åldersgräns inte är nödvändig - trots att tatuerarnas egen branschorganisation efterlyst hårdare regler.

I slutet av förra året konstaterade Socialstyrelsen att det alltid innebär en hälsorisk att låta tatuera eller pierca sig men att allvarliga skador är sällsynta. Riskerna anses inte så stora att det behövs en åldersgräns.

Nu har socialdepartementet utrett saken klart, och kommit fram till samma sak.

I praktiken förekommer det dock redan en åldersgräns. Branschorganisationen Sveriges professionella tatuerare utför inga arbeten på personer under 18 år.

TT