De fick kritik för sina fester – av Riksrevisionen

Uppdraget är att granska staten

1 av 2
Lars-Åke Lagrell.
NYHETER

Både Gotlands förra landshövding Lillemor Arvidsson och Kronobergs nuvarande, Lars-Åke Lagrell, får kritik av Riksrevisionen.

För alltför frikostig eller slarvigt redovisad representation.

Riksrevisionen anser att festerna på residenset i Visby varit frikostigare än vad riktlinjerna säger utan att det framgår varför. Vid vissa tillfällen saknas även uppgifter om vilka som varit med och vad syftet varit.

Dålig redovisning

Residenset i Växjö kritiseras för bristande redovisning, att det inte framgår vilka kostnader som är knutna till vilken middag. Länsstyrelsen har också gjort momsavdrag som inte har täckning i reglerna.

Länsstyrelsen i Växjö representerade förra året för sammanlagt cirka 680 000 kronor.

Av den summan var ungefär en kvarts miljon direkt knuten till landshövding Lars-Åke Lagrells representation.

Deras uppdrag: granska staten

Aftonbladet