"Jag minns inte att jag godkänt någon massage"

Högste chefen: Vi ska vara ett föredöme för andra

NYHETER

På festen i höstas drack revisorerna för mycket öl, vin och cider på skattebetalarnas bekostnad.

I dag medger Riksrevisionens högste chef att kontrollen varit dålig.

- En liter vin per person är absolut för mycket, säger Lennart Grufberg.

Foto: PAUL HANSEN/PRESSENS BILD
CHEFEN: EN LITER VIN ÄR FÖR MYCKET Riksrevisionens chef Lennart Grufberg medger att kontrollen av representationen varit för dålig.

Han säger att Riksrevisionen, som han är chef för, ska vara ett föredöme för andra myndigheter. Representation, både intern och extern, ska vara restriktiv - och bokföras noga.

Det får inte fungera som på Riksrevisionen.

- Vi blev ett nytt verk 1 juli i fjol. Då tog vi över de rutiner som fanns vid dåvarande Riksrevisionsverket. Sedan dess har vi fastställt nya rutiner för internrepresentation.

En liter vin per person, plus öl och cider, är inte längre okej?

- Det är absolut för mycket. Jag kan tänka mig en halv flaska vin per person. Festen i november var ett rent undantagsfall, säger Lennart Grufberg.

Ska skattebetalarna stå för klassisk massage på era konferenser?

- Den ska vara avdragen på notan och betald privat. Jag minns inte att jag godkänt någon massage.

- I december sänkte vi summan för sådant från 1 000 kronor till 500. Det är pengar som avdelningarna får använda hur de vill.

Varför redovisas inte deltagare och syften på era konferenser?

- Allt har inte varit perfekt. Det finns brister i hur vi angivet det här i fakturor och annat. Det är sådant vi nu håller på att åtgärda. Syfte och deltagare ska i framtiden synas väldigt tydligt när det gäller både konferenser och representation.

I december köpte ni gourmetchecker för 94 269 kronor. Till vem och varför?

- Det var julklappar till anställda. Det är möjligt att det inte står i verifikationen, men så var det.

Återbetalade middagen

Borde det redovisats?

- Det ska vara öppen och tydlig redovisning så att utgifterna är lätta att genomskåda.

Är det okej att ta med anhöriga på tjänsteresor och bjuda på middagar som myndigheten betalar?

- Nej. Vi har nu uppmärksammat detta. Den middag i Kroatien som inte återbetalats ska nu återbetalas. Varför inte det gjorts tidigare kan jag inte svara på.

Varför väljer Riksrevisionen de exklusivaste krogarna vid intern representation?

- Enstaka gånger förekommer de i utrikes verksamhet. Annars väljer vi enklare krogar.

På notor vi tagit del av är det bara svenska namn på deltagarna.

- Så kanske det är. Varje avdelning disponerar själva trivselpengar för den typen av aktivitet.

Petter Ovander