Han får inte röka – på balkongen

Nu kan Lars tvingas blossa i en rökruta

NYHETER

MALMÖ

Hemma i Danmark är Lars Mikkelsen en hyllad bildkonstnär och möbeldesigner.

I Malmö tycker grannen att han är en sanitär olägenhet.

Anledning: han tar sig understundom ett bloss på balkongen.

Foto: KRISTER HANSSON
EN SANITÄR OLÄGENHET? Snart kan det vara slutblossat för Malmö-bon Lars Mikkelsen.

För tre år sedan flyttade Lars Mikkelsen in i huset på Ribersborg. Eftersom hans fru inte röker är han hänsynsfull nog att inte röka inomhus och går därför i stället ut på balkongen.

Det blir dock inte särskilt många cigaretter där. Två veckor i taget bor han nämligen på Jylland där han arbetar på Krabbesholms högskola för konst, arkitektur och design.

– Inte ens när jag är hemma röks det särskilt mycket, berättar Lars Mikkelsen. Jag är en måttlig rökare – kanske sex cigaretter om dagen.

Står inte ut

Men grannen under står inte ut. Han har framfört klagomål både till Lars och till bostadsrättsföreningens styrelse, men utan att få gehör. Därför skrev han till miljöförvaltningen.

Miljöförvaltningen uppmanar nu bostadsrättsföreningen att uppföra en rökruta på gården. Ordförande Kurt Hjertberg tvivlar dock på att rökningen verkligen är så störande som Mikkelsens granne hävdar.

– Vi ska först diskutera frågan innan vi besvarar miljöförvaltningens brev, säger han.

Passar på

Själv passar Lars Mikkelsen på att smita ut på balkongen för ett snabbt bloss. Om bostadsrättsföreningen går på grannens linje kommer han att rätta sig efter det och gå ner till rökrutan.

– Snart blir det väl kriminellt att röka över huvud taget, säger han med ett snett leende.

Ingrid Carlqvist

Ingrid Carlqvist