Få dödsbränder på svenska hotell

NYHETER

Sverige har varit relativt förskonat från svåra hotellbränder.

Före branden i Borgholm har totalt tre personer omkommit i bränder på svenska hotell sedan 1988, enligt Räddningsverket.

Men årligen förekommer både mindre bränder och tillbud.

Räddningsverkets senaste statistik från 2002 visar totalt 200 larm om bränder med sammanlagt nio lindrigt skadade på hotell, pensionat, restauranger eller danslokaler.

Den pågår en europeisk samordning av regelverket när det gäller brandskydd på hotell och Mette Lindahl Olsson, brandingenjör på Räddningsverket, tycker att Sverige ligger ganska bra till i en europeisk jämförelse.

- Vi ligger över en del länder i Europa, men vi kan göra mer.

Inga krav på sprinkler i rummen

Hon anser att det kan vara svårt att motivera de svenska hotellägarna att investera i brandskydd.

Det är inte ovanligt att förelägganden från de lokala brandmyndigheterna överklagas och så när som på några få lysande undantag är hotellägarna ovilliga att frivilligt göra brandskyddet ännu bättre än vad reglerna föreskriver.

Regelverket gäller bland annat byggnadskonstruktionen och ventilationen. Ett hotellrum ska kunna vara opåverkat i en timme även om det brinner i rummet bredvid. Det ska finnas brandlarm och två alternativa utrymningsvägar.

Någon generell regel om sprinkleranläggning finns däremot inte.

Mette Lindahl Olsson trycker också på vikten av utbildad personal som vet vad som gäller vid ett larm.

Hon påminner om dödsbranden vid S:t Sigfrids sjukhus i Växjö i somras och understryker att även vikarier och tillfällig personal måste vara väl informerad.

- Det tar alltid lite tid innan räddningstjänsten kommer. Då är personalen på plats den viktigaste resursen, säger hon.

Ny lag från i år

Enligt ny lagstiftning från årsskiftet tar hotellägarna själva över en större del av ansvaret för brandskyddstillsynen från räddningstjänsterna.

Fastighetsägaren åläggs att skriftligt redovisa hur brandskyddsarbetet bedrivs.

Med anledning av regeländringen har Sveriges restaurang- och hotellägare (SHR) inlett ett projekt om systematiskt brandskyddsarbete. I kampanjmaterialet ingår också en broschyr om brandskydd på hotell, avsedda att lägga på hotellrummen för att informera gästerna.

Katastrofbrand i Borås 1978

År 1978 omkom 20 personer och ett 50-tal skadades vid en studentfest på Stadshotellet i Borås.

Svenska turister omkom vid hotellbränder på Rhodos 1972, i Amsterdam 1977 och på Mallorca 1988.

År 1998 rökskadades fem personer vid en brand på Hotell Åregården i Åre.

Läs också:

Peter Palmkvist/TT