Du blir sjuk - av succé på jobbet

Kvinnor drabbas värst

1 av 2 | Foto: PER BJÖRN
EXPANSION FÖRSÄMRAR HÄLSAN Anställda på arbetsplatser som växer löper ökad risk att bli långtidssjukskrivna.
NYHETER

Ju mer din arbetsplats växer, desto sjukare riskerar du att bli.

Värst drabbas kvinnorna.

Det visar en undersökning, ledd av den svenske forskaren Hugo Westerberg, som publiceras i anrika The Lancet i dag.

Att nedskärningar på jobbet kan drabba hälsan vet vi.

Men att även framgång kan leda till ökad långtidssjukskrivning och sjukhusvård är en helt ny upptäckt.

Bakom den står Hugo Westerberg och hans kollegor på Institutet för psykosocial medicin i Stockholm.

Risken ökar

De har funnit att anställda inom företag som expanderar kraftigt, 18 procent eller mer under ett år, löper ökad risk att bli långtidssjukskrivna eller behöva sjukhusvård.

- Och ju fler kraftiga expansioner, desto större risk, säger projektledaren Hugo Westerberg.

Han och hans kollegor har undersökt hur förändringarna inom arbetslivet under 1990-talet har påverkat hälsan hos 24 000 anställda inom såväl den privata som offentliga sektorn i Sverige.

Och den här gången har man inte bara, som tidigare, tittat på hur nedskärningar har påverkat hälsan, utan även på arbetsplatser som växer.

- I en tidigare studie fann vi att risken för hjärt- och kärlsjukdomar var högre även i de organisationer som hade expanderat, därför ville vi studera även det, säger Hugo Westerberg.

Lagom är bäst

Vad de fann var att kvinnor i åldern 50-60 år inom den offentliga sektorn är de som drabbas värst när deras arbetsplatser växer kraftigt.

- I det fallet kan det handla om centralisering, säger Hugo Westerberg.

Vad det är som gör att hälsan försämras vet forskarna dock inte.

- Det ska vi studera vidare, säger Hugo Westerberg.

Bäst för de anställdas hälsa är att företaget växer lite lagom, det vill säga mellan 8 och 18 procent under ett år.

Så många är långtids- sjukskrivna

Kerstin Nilsson