Sifo: Majoritet vill ha övergångsregler

NYHETER

STOCKHOLM

Regeringens önskan om övergångsregler som begränsar arbetskraftsinvandringen från EU:s nya medlemsländer får stöd av mer än hälften av de tillfrågade, 54 procent, i en Sifo-undersökning gjord på uppdrag av Svenska Dagbladet. Var tredje person i undersökningen säger sig vara emot sådana regler.

62 procent av de socialdemokratiska väljarna och 66 procent av LO-medlemmarna tycker att förslaget om övergångsregler är bra. Dessa grupper är därmed de mest positiva.

Bland moderaternas och folkpartiets väljare är 51 respektive 58 procent av de tillfrågade för övergångsregler. Bara bland vänsterpartiets väljare är en majoritet emot begränsningar för arbetskraftsinvandringen.

Sifos undersökning visar också att hälften av de tillfrågade tycker att EU:s utvidgning den 1 maj med tio nya medlemsländer är bra. Var tredje person tycker att utvidgningen är dålig. Störst stöd har utvidgningen bland personer yngre än 29 år.

Sifo intervjuade 1 000 personer mellan 31 mars och 6 april.

TT