Vanligt med datumfusk på ägg

Nu hänger Livsmedels- verket ut fuskarna på nätet

NYHETER

Ägg kan vara flera veckor äldre än datumet på kartongen anger.

Enligt Livsmedelsverket är fusket vanligast hos de stora äggpackerierna.

Nu ska fuskarna hängas ut på verkets hemsida.

Foto: pär johansson
Inte alltid nyvärpt.

Sedan förra året arbetar Livsmedelsverket med en förenklad typ av checklista för att kontrollera landets cirka 140 äggpackerier.

Listan innehåller ett antal krav som företaget ska uppfylla och företaget får en kopia direkt efter inspektionen.

De nya inspektionerna startade i april förra året. Fram till oktober hade sammanlagat 140 anmärkningar noterats och det absolut vanligaste felet var fusk med datum.

Enligt ägglagen ska kartongerna märkas med bäst-före-datum högst 28 dagar efter de värpts.

Sammanlagt 16 fall upptäcktes där ägg varit allt annat än nyvärpta då de märktes, visar verkets senaste rapport.

Vite och saluförbud

I flera fall hade äggen legat lagrade i både en och två veckor innan de förpackades och datummärktes.

Enligt Livsmedelsverket kommer man i fortsättningen att noga följa upp alla fall av fusk som upptäcks. Om rättelse inte sker inom utsatta tidsramar kan äggföretaget drabbas av både vite och förbud att sälja ägg.

För att sätta extra press på fuskarna ska inspektionsrapporterna dessutom läggas ut på verkets hemsida med start i slutet av april, meddelar Livsmedelsverket.

Myndigheten kommer också att försöka göra fler oanmälda inspektioner jämfört med tidigare.

Caroline Olsson