Nya avtalsvillkor för elkunder

Elbranschen hoppas få förbättrat anseende

NYHETER

Arbetet med att stärka elkonsumenternas rätt fortsätter.

Konsumentverket och Svensk Energi har kommit överens om nya avtalsvillkor för elförsäljning.

Förtroendet för den svenska elbranschen är inte särskilt stort. I en färsk Temoundersökning var det bara 28 procent av de tillfrågade som gav branschen godkänt.

För att höja allmänhetens förtroende arbetar branschorganisationen Svensk Energi med en handlingsplan som bland annat innebär att varje elbolag ska få en kundombudsman och att elbranschen inrättar ett etiskt råd.

Under veckan före påsk kom också Konsumentverket och Svensk Energi överens om nya allmänna avtalsvillkor för elförsäljning.

Enklare leverantörsbyten

En förändring är att i de fall där leverantörsbyten inte har fungerat ska kunderna slippa att skickas runt mellan olika bolag för att lösa problemet.

- Det bolag som man först kontaktar kommer att ha ansvar att reda ut frågan inom en 14-dagarsperiod, säger Bo Källstrand, vd för Svensk Energi, till TT.

Kunder som lidit skada på grund av att leverantörsbytet dragit ut på tiden får ersättning.

En annan förändring gäller i de fall där elbolagen inte läst av mätarställningen inom tolv månader. Om det visar sig att kunderna tidigare betalat för lite och nu ska betala resterande summa får de rätt till en kostnads- och räntefri avbetalningsplan. Har det dessutom gått mer än 18 månader sedan mätaren lästes av ska elkunden få tilläggsbeloppet reducerat med 10 till 15 procent.

Bo Källstrand hoppas att de nya avtalsvillkoren ska bidra till att förbättra anseendet för elbranschen.

Någon gång under hösten väntas villkoren tas i bruk.

TT