Ministrarna nobbade Wallenberg

Får inget stöd för nyhtt kulturprojekt i Stockholm

1 av 5 | Foto: ULF HÖJER
Pär Nuder.
NYHETER

Peder Sager Wallenberg söker stöd för ett nytt kulturprojekt i Stockholm.

Hittills har fyra ministrar nobbat honom.

Nu har han bjudit Göran Persson med fru på middag "

Peder Sager Wallenberg, adopterad av Jacob Wallenberg, har en vision om ett nytt kulturprojekt i Stockholm, med Skeppsholmen som bas.

Eftersom staten äger Skeppsholmen har Wallenberg upprepande gånger sökt stöd hos olika ministrar genom att skriva brev till Leif Pagrotsky, Marita Ulvskog, Pär Nuder och Göran Persson.

Inget svar

Men i hans brev blev kulturministern Marita Ulvskog, Marita Ulfskog, näringsministern Pagrotsky blev Pagrotski och Göran Persson blev stadsminister i stället för statsminister. Och ingen av ministrarna har svarat på breven.

Nu gör Wallenberg en sista kraftansträngning för att få det stöd han behöver i ett andra brev till Göran Persson. Där förklarar han att han är "stadsministerns" hängivne beundrare och bjuder in Göran Persson och frun Anitra Steen på middag.

Lagar inte maten

"Jag skulle känna mig mycket ärad om jag fick bjuda Dig och Din fru på middag på Lemshaga. Lemshaga är en gård 16 minuter utanför Stockholm, byggd på 1560-talet, som jag låtit restaurera och fyllt med svensk konst och antikviteter. Jag kommer ej laga maten själv", skriver Peder Sager Wallenberg i sitt brev.

(DI-Aftonbladet)