”Ingen älskar mig - ingen bryr sig”

Ny bok: Så skriver barnen själva om livet - och döden

NYHETER

"Jag kan inte bli mer osynlig. Varför kan ingen älska mig för den jag är?"

Så skriver en tonåring i boken "Rapport från mitt hjärta" som i månadsskiftet april-maj når unga i hela landet.

Boken är första steget i en tvåårig kampanj för att förhindra att fler barn och tonåringar tar livet av sig.

Foto: veronica karlsson
valde bland 700 texter Gunilla Awramidis, Bris, Bodil Långberg som var ordförande för Barnsäkerhetsdelegationen och Rigmor Stain på anhörigföreningen Spes vill genom boken "Rapport från mitt hjärta" fånga upp och sprida ungas tankar om livet.

- Det är alarmerande många unga som mår dåligt i dag. Det är ett stort folkhälsoproblem som vi måste ta på allvar, säger Gunilla Awramidis på Bris.

Under förra året tredubblades antalet mejl om självmord till Bris, Barnens rätt i samhället. Samtidigt visar Barnsäkerhets- delegationens färska rapport att självmord är den näst vanligaste dödsorsaken för barn och unga under 18 år.

Ingen att tala med

Det är bakgrunden till kampanjen som Bris genomför ihop med Barnsäkerhets- delegationen och Riksföreningen för suicidprevention och efterlevandes stöd, Spes.

Alla de personer som Aftonbladet har talat med säger samma sak:

Barn och ungdomar har ingen att tala med när de mår dåligt.

Ensamheten genomsyrar deras rop på hjälp.

- De säger att föräldrarna har så många egna problem. Därför försöker de klara sig själva, säger Bodil Långberg, före detta huvudsekreterare i Barnsäkerhets- delegationen.

Stora krav på sig

- Barnen har större krav på sig i dag. De ska vara aktiva på fritiden, duktiga i skolan, ha kompisar och se bra ut. Samtidigt har många föräldrar det ganska tufft.

Många anar inte hur svårt deras barn har det.

I skolan finns heller ingen som ser - eller har tid. Socialstyrelsen har konstaterat att elevhälsan inte längre räcker till.

Och inom barn- och ungdomspsykiatrin växer köerna.

- Vi måste fånga upp de unga innan de får större problem. Tyvärr har vuxenvärlden blundat, säger Barnombudsmannen Lena Nyberg.

Första steget i kampanjen är boken "Rapport från mitt hjärta". Sjunde- och åttondeklassare i 4 000 skolor över hela landet har uppmanats att skriva ned sina tankar.

Gensvaret blev enormt.

Av alla de 700 berättelser, dikter och alster som kom in har 108 stycken valts ut. De finns nu att läsa i boken, som kommer att finnas på skolor, ungdomsmottagningar och andra ställen där unga finns.

Som första tidning kan Aftonbladet i dag publicera utdrag ur boken.

Fotnot: Barnsäkerhets- delegationen avslutade sitt arbete i och med rapporten om barnens säkerhet till regeringen i januari i år.

Ensam

Är detta mobbing?

Att vara fjorton innebär

Oönskad

Kerstin Nilsson, Cecilia Gustafsson, Veronica Karlsson, foto