Vind och vatten kan ha format kanaler på Mars

Nya bilder från Mars visar möjlig erosion

Foto: ESA
NYHETER

Ett system av kanaler visar de senaste bilderna från planeten Mars som vidarebefordrats av Europeiska Rymdstyrelsens Mars Express.

Även dessa bilder visar områden där vatten kan ha funnits.

Området, som ligger söder om den djupa förkastningen Ius Chasma, är döpt till Louros Valles efter en grekisk flod.

Norr ligger åt höger på bilden. Den djupa mörka dalen där är alltså Ius Chasma.

Louros Valles ligger söder om Ius Chasma och hela området är del av det gigantiska Valles Marineris.

Vind- och vattenerosioner

Bergen som syns till höger på bilden är Geryon Montes, en rad berg som delar Ius Chasma i två parallella grenar.

De mörka avlagringarna i botten av Ius Chasmas dalgångar kan vara resultat av vind- och vattenerosion.

När vatten bryter fram ur marken som en källa eller sipprar ut från en klippvägg, eller rinner ut mellan klippblock på en sluttning, drar det med sig material från marken, det blir en erosion.

Borde ha frusit till is

Detta sker på jorden och kan ha hänt även på Mars. Men där borde vattnet ha frusit till is innan det nådde botten på dalen.

Bilderna är tagna från en höjd på 269 kilometer med en stereokamera som tar bilder med hög upplösning, 13 meter per pixel.

Simone Söderhjelm