Uppgörelse om skatteutjämning

Stockholm, Norrland och glesbygs- kommuner vinner

NYHETER

Stockholm, Norrland och ett 15-tal glesbygdskommuner gynnas av uppgörelsen om skatteutjämningen mellan regeringen och samarbetspartierna:

- Totalt blir det ett tillskott på drygt 1,3 miljarder, sade kommunminister Lars-Erik Lövdén på tisdagen.

Han hade då fått godkänt av s-riksdagsgruppen. På torsdag beslutar regeringen om lagrådsremissen som senare följs av en proposition.

Utjämningssystemet har, inte minst inom s, varit en mycket het politisk potatis. Men i vårbudgeten slogs fast att 1,3 miljarder extra ska in i utjämningssystemet nästa år. Och Lövdén har surt fått smaka s-ilskan.

- Att justera skatteutjämningen är något av det svåraste man kan ge sig på. Det finns starka spänningar mellan olika delar av landet, medgav han.

Självstyre

Argast var s i Stockholmsregionen. Och jämfört med utjämningskommitténs förslag i september får Stockholm nu extra slantar.

Av de 1,3 miljarderna går "drygt 900 miljoner" till Stockholm, medan Norrlandskommuner och "vissa glesbygdskommuner" får cirka 450 miljoner kronor, enligt Lövdén. Att summan blir högre än 1,3 miljarder, beror på omfördelningar i systemet, säger han.

Också mp:s Yvonne Ruwaida är nöjd, med att specialdestinerade bidrag gradvis blir mer generella. Det gynnar kommunala självstyret, säger hon.

- Vi hade gärna gått längre där, men tycker ändå att vi har nått en bra kompromiss.

Siv Holma, vänsterpartiet, hyllar "solidarisk fördelning" mellan landets kommuner och landsting - att "de rika ger till de fattiga".

- Det är viktigt att behålla ett långtgående utjämningssystem, säger hon.

Uppdatering

De 1,3 miljarderna tas av de 4 kommunmiljarder partierna kom överens om i december.

Staten ska med bidrag garantera kommunerna en medelskattekraft på 115 procent, jämfört med skattekraften i dagens system. För landsting ska den vara 110 procent.

En kommun vars skattekraft är 100 procent får i detta sammanhang ut lika mycket skatt från medborgarna som genomsnittet för landets alla kommuner.

Kommuner och landsting med skattekraft över garantinivån ska betala en avgift på 85 procent av det överskjutande beloppet.

- I utjämningskommitténs förslag låg 95 procent, påminner Lövdén.

Uppdatering till dagens kostnadsnivå sker av byggkostnader samt för administration, resor och räddningstjänst i glesbygd.

Kritiken har delvis gällt att kommuner drabbas av stora förluster. Nu föreslås ett tak för maximalförlust.

Utredning

Uppgörelsen innebär också att ett kansli inrättas som ska utvärdera systemet.

Stockholm har krävt kompensation för högt löneläge. Men regeringen, v och mp anser att där finns stor osäkerhet. Därför blir det fortsatt utredning om lönekostnaderna.

- Att öka lönerna för lärare, som gjordes i Stockholm förra mandatperioden, ska inte betalas av andra delar av landet, säger Lars-Erik Lövdén.

På torsdagen lämnas sifferuppgifter om utfallet för varje kommun.

Förlaget om kommunalt skatteutjämningssystem

Tomas Bengtsson/TT Lillemor Melsted/TT