Kvinnlig militär blev sexmobbad

Fråntogs befälet när hon ville ha hjälp

NYHETER

Den kvinnliga gruppchefen i Kosovostyrkan tvingades utstå dagliga sexuella trakasserier.

När kvinnan slog larm fråntogs hon sin befälsroll - och beordrades att ta tillbaka anklagelserna.

Nu stäms militären för ha tvingat henne att säga upp sig.

Det är jämställdhetsombudsmannen (Jämo) som nu för första gången stämmer Försvarsmakten i ett fall med sexuella trakasserier, skriver Dagens Nyheter.

Kvinnan åkte till Kosovo i juni förra året. Hon ansvarade för signalering och stabsarbete tillsammans med fem manliga kollegor.

Männen tafsade

Trakasserierna började direkt efter ankomsten, enligt Jämos stämningsansökan. Männen tafsade henne på brösten, rumpan och låren. Kvinnan fick även utstå dagliga verbala sexuella anspelningar, skriver DN.

När hon berättade allt för plutonchefen blev situationen ännu värre.

Männen sa sig sakna förtroende för henne - vilket ledde till att hon fråntogs sin befälsroll.

Den ställföreträdande plutonchefen gav henne ett dygn att tänka över sin framtid i Kosovostyrkan.

Efter fler trakasserier ansökte hon om entledigande - sex veckor efter ankomsten till Kosovo.

Då beordrades hon av samma befäl att ta tillbaka alla anklagelser.

Kände sig tvingad

Hon kände sig tvingad till att göra det och reste sedan hem till Sverige.

Nu stämmer Jämo Försvarsmakten i Arbetsdomstolen för brott mot lagen om anställningsskydd och brott mot jämställdhetslagen.

- Det här är en framprovocerad uppsägning. Kvinnan kände sig tvungen att sluta på grund av trakasserierna. Det hade inte hänt en man, och då har det samband med kön, säger Luca Nesi, jurist hos Jämo, till DN.

Jämo pekar också på att kvinnan inte fick något stöd när hon berättade för sina befäl.

Johan Edgar