Polisen utreder inte misstänkta tjänstefel

Flera poliser slipper straff när deras fall preskriberas

NYHETER

Ett antal disciplinärenden som rör poliser som misstänkts för tjänstefel har preskriberats vid polismyndigheten i Västra Götaland.

De poliser som är misstänkta riskerar inga straff som avdrag på lönen eller, i allvarligare fall, avsked.

Det visar en kartläggning som Sveriges Radios Ekoredaktion har gjort.

Ärendena har inte avslutats i tid och därför kan de misstänkta polismännen vara säkra på att klara sig från påföljder som löneavdrag och avsked.

Sedan januari 2002 har minst 26 disciplinärenden preskriberats.

100 fall preskriberade

Ytterligare 100 fall har preskriberats. I de ärenden fanns det lagliga hinder för att inleda ett disciplinförfarande. Det konstaterade länspolismästaren först efter att ärendena preskriberats.

Chefs-JO Mats Melin anser att de preskriberade ärendena är ett tydligt exempel på att polisens internutredare inte haft ordning på sina ärenden.

– Verksamheten är inte organiserad på ett bra sätt, säger Melin till Ekot.

Han tror också att de outredda ärendena skadar allmänhetens förtroende för polisen.

Kritiserades tidigare

Enligt Christer Jerlebo, chef för disciplinenheten, är en av förklaringarna till preskriberingarna att man har haft mycket att göra efter EU-kravallerna.

Enheten som utreder polisers brott och tjänsteförseelser i Västra Götaland inspekterades av JO för ett år sedan. Inspektionen resulterade i allvarlig kritik.

aftonbladet.se , TT

ARTIKELN HANDLAR OM