Föräldrar kan känna skuld – hela livet

NYHETER

Varför? Frågan kan förfölja de anhöriga hela livet.

– Många unga ger signaler innan, men de kan vara svåra att skilja från vanliga pubertetsproblem, säger Rigmor Stain, som jobbar med att stödja efterlevande.

Rigmor Stain hjälper anhöriga som förlorat någon genom självmord.

Många som förlorat någon genom självmord hör av sig till Spes, Riksföreningen för suicidprevention och efterlevandes stöd. Rigmor Stain, chef för Spes Stockholmskansli, märker att vissa reaktioner är gemensamma:

– Skuldkänslorna kommer: Vad gjorde jag för fel? Varför förstod jag inte? För de föräldrar som haft dålig kontakt med barnet kan det te sig ännu mer skrämmande. De vuxna kan också börja anklaga varandra – man vill hitta en syndabock.

Liknar pubertetsproblem

Enligt Rigmor Stains erfarenhet är det vanligt att föräldrarna inte anat hur dåligt deras barn mått. Många barn och unga ger i och för sig signaler, som att de är aggressiva, skolkar eller vill sova ovanligt mycket. Men de kan vara svåra att tyda, och lätta att blanda ihop med vanliga pubertetsproblem.

– En flicka hade sagt ”jag vill ta livet av mig”, men mamman tittade knappt upp från tidningen. För henne var bara tanken så totalt främmande. Det kan ju faktiskt vara så att man är väldigt olik sina barn, och har svårt att förstå dem.

Det finns många orsaker till att en ung människa mår dåligt. En besvärlig uppväxt är inte nog för att framkalla en självmordshandling.

– Det är bakomliggande orsaker i kombination med en akut kris som utlöser en självmordshandling. Händelser som gräl med föräldrarna, en kraschad kärleksrelation eller ett misslyckande i skolan kan utlösa ett raseri, och en förtvivlan som hänger ihop med besvikelser tidigare i livet. Det kan ha skapat en sårbarhet som den unga till slut inte själv kan hantera, säger Agnes Hultén, specialist inom barn- och ungdomspsykiatrin.

”Ge akut krishjälp”

För föräldrar som aldrig hinner upptäcka att deras barn mår dåligt kan sorgen, skuldkänslorna och frågorna efter självmordet bli en kris som varar hela livet. För att undvika det tycker Rigmor Stain att samhället borde stötta de anhöriga bättre:

– Ofta kommer bara polisen och berättar vad som hänt. Alla borde erbjudas akut krishantering och sedan fortlöpande samtalshjälp med att bearbeta sorgen – gratis.

Så upptäcker du om ditt barn är i riskzonen

Om du misstänker att ditt barn har självmordstankar:

Extra sårbara barn…

Kerstin Nilsson, Cecilia Gustavsson