Persson vill reformera förmögenhetsskatten

Statsministern: Beslut fattas i samband med bugetpropositionen i höst

NYHETER

UPPSALA

Statsminister Göran Persson spår en reform av förmögenhetsskatten även om han inte vill gå så långt som att utlova att den slopas helt.

- Förmögenhetsskatten kommer att reformeras. Beslut fattas i samband med att vi lägger fram budgetpropositionen i höst. Det är då vi lägger fram skarpa förslag om skatter.

Under samtal med journalister i Uppsala på onsdagen avvisade Persson spekulationer om skatter i finansplanen.

- Vi har haft breda skattesamtal, om förmögenhetsskatten, jordbrukets skattevillkor, det fjärde steget, kompensationen för egenavgifterna och den gröna skatteväxlingen. Men i denna proposition dömer vi ju inte av den frågan, det gör man i budgetproppen som bär på det som kommer efter årsskiftet.

Planering

Persson redogjorde också för sin syn på förmögenhetsskatten i framtiden och kraven från näringslivet.

- Man ska ha skatter som fungerar. Det finns tyvärr ett inslag i förmögenhetsskatten som gör att den börjat bli frivillig. Det går att slippa den genom att planera sig runt den. Om då näringslivet vill ha bort den och erbjuder oss en annan skatt för att täcka hålet så tycker jag att det är värt att reflektera över. Om detta betyder att hela förmögenhetsskatten försvinner är en senare fråga.

Tillväxt

Persson tror däremot inte på argumentet att en slopad förmögenhetsskatt direkt skulle gynna tillväxten.

- Jag är inte så säker, den typen av argument är ofta överskattade. Det är så här: Jag vill kunna fortsätta att ta ut höga skatter, det behöver vi med den höga välfärdsmodell vi har valt i Sverige. För att kunna ta ut skatter måste skattesystemet vara trovärdigt. Då är det inte bra om en del av skattesystemet fungerar så att man kan komma undan genom att planera sig förbi det.

Persson avvisade alla påståenden om att det skulle råda förvirring kring finansplanen.

- Det är väl ingen förvirring om detta. Alla som följer med i svensk politik vet ju att man inte fattar beslut om skatter på årsskifte i en vårproposition. Däremot kan man skriva om det och redovisa de samtal som pågått och det tänker vi göra i morgon.

Jan Winter/TT