Det bidde bara en tumme...

Kd-ledaren ställer ministern mot väggen om vårdkrisen

NYHETER

Det skulle bli noll, sju, nittio.

Det blev ?, ?, 90.

Vallöftet om en vårdgaranti infrias inte ens till hälften.

I vårbudgeten, som presenteras i dag, finns pengar avsatta för att införa en nationell vårdgaranti nästa år. Men det blir inte samma garanti som socialdemokraterna utlovade i valet för två år sedan. Det avslöjade socialminister Lars Engqvist i går. Då lovade socialdemokraterna att införa en vårdgaranti för hela landet enligt modellen noll, sju, nittio.

Noll dagars väntetid för att komma i kontakt med vårdcentralen.

Högst sju dagars väntan för att träffa doktorn på vårdcentralen.

Behandling, eller operation, var som helst i Sverige, efter en väntetid på högst 90 dagar. Hemmalandstinget måste hjälpa patienten att hitta ett annat landsting där behandlingen kan genomföras i tid om man själv inte klarar av det.

Garantin är ingen garanti

Men nu blir det inga pengar till nollan och sjuan. Till de första stegen ska Lars Engqvist återkomma senare, oklart när.

Pengarna satsas i stället på 90-dagarsgarantin. Hur den ska utformas avgörs i höst efter förhandlingar mellan regeringen, Landstingsförbundet, vänsterpartiet och miljöpartiet.

Till saken hör att det redan finns en vårdgaranti. Den infördes i mitten av 1990-talet, långt innan socialdemokraterna bestämde sig för att vårdgarantin skulle bli ett vallöfte.

Redan nu ska vårdcentralen ge hjälp samma dag som du tar kontakt. Efter högst sju dagar ska man få träffa läkaren om det behövs.

Problemet är att den garantin inte är någon garanti. Den fungerar inte i hela landet.

Vad är garantin värd?

Men i stället för att satsa på förbättringar i början av vårdkedjan väljer regeringen och dess samarbetspartier att koncentrera sig på slutet. Att införa nyheter fast den gamla garantin inte fungerar.

Man kan fråga sig vad den nya behandlingsgarantin egentligen är värd. Innan man fått en diagnos, alltså träffat en doktor som klarat ut vad man lider av, är behandling omöjlig. Innan dess finns ingen sjukdom att behandla.

Socialdemokraterna var länge motståndare till vårdgarantin, en uppfinning av de borgerliga partierna. De röstade emot förslaget varje gång det kom upp i riksdagen. Men efter kovändningen har garantin utlovats titt som tätt. Före valet skulle den införas 2003. Efter valet blev det 2004. Nu börjar den införas under nästa år.

Lena Mellin