Barnflickans diagnos granskas

Går inte att jämföra med tidigare fall

NYHETER

Psykundersökningen av barnflickan i Knutby-utredningen ska granskas av Socialstyrelsens rättsliga råd.

Enligt tingsrätten är fallet säreget och omöjligt att jämföra med något tidigare känt fall inom rättspsykiatrin.

Enligt tingsrätten går fallet med barnflickan inte att jämföra med något känt fall inom rättspsykiatrin.

Uppsala tingsrätt nöjer sig inte med det rättspsykiatriska utlåtandet över den kvinna som misstänks för morddramat i Knutby.

De vill att utlåtandet granskas.

Enligt utlåtandet lider hon av en "ospecificerad psykisk störning med religiöst färgade övertygelser av psykotisk valör, förstämningssyndrom och identitetsproblem".

Utlåtandet innebär att kvinnan inte kan dömas till fängelse.

Tingsrätten vill få ännu en bedömning av kvinnans psykiska tillstånd.

"Av utlåtandet framgår att det har funnits svårigheter att ställa diagnosen och att det aktuella fallet är mycket säreget och svårt att jämföra med något tidigare känt fall inom rättspsykiatrin", skriver lagmannen Erik Lempert i sitt beslut.

- Man begär ett yttrande från rättsliga rådet så att rätten får ytterligare ett underlag i bedömningen om kvinnan ska överlämnas till rättspsykiatrisk vård eller kriminalvården, säger Anders Forsman, överläkare och professor i rättspsykiatri samt ledamot i Socialstyrelsens rättsliga råd.

Yttrandet tros komma i slutet maj.

Rätten följer rättsliga rådets utslag i nästan 100 procent av fallen jämfört med drygt 90 procent när det gäller den rättspsykiatriska undersökningen.

Annika Sohlander