Här stoppas 3G-masterna

Södertälje vill se om tekniken är farlig

NYHETER

Johan Eklind står vid sitt hus och tittar bort mot 3 G-masten.

Den står på en höjd några hundra meter bort och Södertälje kommun har förbjudit teleoperatörerna att använda den.

- Jag tycker det är bra. Man vet ju inte om det är farligt eller inte, säger Johan Eklind.

Foto: gunnar sejbold
GRANNE MED 3G Johan Eklind, med barnen Olle och Evelina bor bara ett par hundra meter från en 3G-mast. Johan är nöjd över miljönämndens beslutet att förbjuda sändningar från den – han är orolig för vad strålningen kan vara skadlig för barnen.

Han har sonen Olle, 1,5 år på armen och dottern Evelina, 5, bredvid sig. Han säger:

- Jag tänker ju på de här två. Finns det någon strålning som kommer att vara skadlig för dom?

Det är miljönämnden i Södertälje som beslutat att förbjuda användningen av masten i villaområdet Västergård. Två master i Hölö i Södertälje kommun berörs också av beslutet.

Omriktad sändning

På den ena, redan byggda masten, måste sändningen riktas om och den andra får inte tas i bruk när den är färdigbygd.

Masterna i sig är alltså inte förbjudna. Det är användningen för telekommunikation, sändning av mobiltelefoni, som kommunen nu förbjuder.

Miljönämnden vill få användningen av masterna prövad enligt miljöbalken, alltså lagtexten.

- I miljöbalken finns paragrafer om människors psykiska hälsa. Känner man oro för att något är skadligt ska det kunna förbjudas av det skälet. Det är det vi gör, säger Anders Eriksson, miljöinspektör i Södertälje.

Per-Iwar Sohlström