Så påverkar budgeten dig

NYHETER

Här är listan på hur den nya budgeten påverkar dig:

1. Studiebidraget. Föräldrar som studerar får ett barntillägg på 500 kronor i månaden från 1 januari 2006.

2. Bostadsbidraget. De 172 000 familjer som i dag får bostadsbidrag får en höjning av bidraget med 100 kronor i månaden från 1 januari 2006.

3. Fria läkemedel till barn och höjt underhållsstöd 2006.

4.Fler lärare i förskolan. 1 miljard 2005 och 2 miljarder 2006 satsas på att öka lärartätheten i förskolan.

5.Anställningsstödet i aktivitetsgarantin höjs redan i år från 750 till 1000 kronor.

6. Comeback för rotavdragen. Hus- och bostadsrättsägare får en sänkning av skatten när de anlitar hantverkare för reperationer och ombyggnader.

7. Friåret. Införs över hela landet nästa år och kostar 900 miljoner.

8. Kortare arbetstid. 50 miljoner 2005 och 50 miljoner 2006 satsas på ett försök att korta arbetstiden.

Anna-Maria Carnhede