Skandias styrelse riskerar skadestånd

Gamla styrelsen med Lars Ramqvist beviljades inte ansvarsfrihet av bolagsstämman

NYHETER

Skandias förra styrelse beviljades inte ansvarsfrihet av bolagsstämman på torsdagskvällen. Därmed öppnar stämman för aktieägare att kräva skadestånd från bland andra Lars Ramqvist och Lars-Eric Petersson och ytterligare elva styrelseledamöter.

Det gäller den styrelse som satt fram till bolagsstämman den 15 april förra året.

Förslaget om att inte bevilja ansvarsfrihet väcktes av Aktiespararnas vd Lars-Erik Forsgårdh uppger TT. I en öppen omröstning gav sedan Skandias tio största ägare, som representerar omkring 20 procent av aktiekapitalet, stöd till Forsgårdhs förslag.

Därmed har aktieägarna ett år på sig att lämna in krav på skadestånd för den tidigare styrelsen, uppger SVT:s Rapport.

Dyrt bonusprogram i dotterbolag

På torsdagens bolagsstämma framkom det att Skandiakoncernens bonusprogram i det engelska dotterbolaget kostade omkring en miljard kronor under åren 1997 till 2002.

Det var Skandias avgående styrelseordförande Björn Björnsson som på en direkt fråga från Aktiespararnas vd Lars-Erik Forsgårdh, bekräftade storleksordningen.

– Men det här är ett avslutat kapitel. Programmet stängdes 2002, sade Björnsson, enligt TT.

Han ville dock inte ge några uppgifter om vad bonusprogrammen i American Skandia kostat.

Kostnaderna för bonusprogrammen i resten av världen understeg, enligt Björnsson, 50 miljoner kronor.

Karin Klarström