USA tvingar 20 000 soldater stanna längre

Bryter löfte om maxtid på ett år i Irak

NYHETER

USA tänker inte dra tillbaka trupper från Irak. Det meddelade försvarsminister Donald Rumsfeld på torsdagskvällen, enligt CNN och AP.

Därmed bryter den amerikanska regeringen löftet till sina soldater att ingen ska tjänstgöra i landet längre än ett år.

20 000 soldater skulle lämna Irak under april, men på grund av den senaste tidens oroligheter väljer regeringen att förlänga deras tjänstgöringstid med tre månader.

– Vi beklagar att vi måste förlänga tjänstgöringen, men deras arbete är viktigt. Det är förnämligt arbete, och i slutändan kommer det att vara lyckosamt, sade han enligt AP, och tillade att den amerikanska befolkningen är tacksam för truppernas insatser.

General vill behålla styrkorna

USA har drygt 137 000 soldater på plats i Irak, och antalet var tänkt att minska till 115 000 under maj månad. Nu vill general John Abizaid, som är befälhavare för de amerikanska styrkorna i Irak, behålla åtminstone 135 000 soldater.

Om Abizaid vill behålla stryrkan på samma nivå även efter den förlängda tremånadersperioden kommer nya soldater att skickas från USA eller andra länder, sade Rumsfeld. De soldater som nu måste vänta på att få åka hem ska inte få sin tjänstgöring förlängd ännu en gång.

Karin Klarström