Prästen var otrogen - fick sparken

Domkapitlet: Han har skadat prästämbetet

NYHETER

Umeå

En präst i Umeå, som tidigare avskedats från sitt ämbete på grund av sina många sexuella förbindelser, har fått avslag på sin överklagan till Svenska kyrkans överklagandenämnd, skriver Västerbottens Kuriren.

Prästen har bland annat varit gift tre gånger och har haft utomäktenskapliga förbindelser med fem kvinnor. Domkapitlet i Luleå konstaterade att det inte har gått att klargöra om prästen varit i tjänst eller inte när det klandervärda beteendet inträffade, och anser även att mannen har ljugit och bedragit sin hustru och sina kvinnliga bekanta. Trots förmaningar och reprimander från biskopen har mannen fortsatt med sitt beteende.

Domkapitlet menade i sitt beslut att prästen skadat prästämbetet genom sitt handlande och inte varit något föredöme för var man, vilket prästlöftet kräver.

Överklagandenämnden ansåg inte att det fanns skäl att återkalla domkapitlets beslut att avskeda prästen. Beslutet går inte att överklaga.

TT