6 av 10 skolor är oförberedda på självmord

NYHETER

Skolornas beredskap för att hantera och förebygga självmord och självmordsförsök är dålig.

Det visar en ny kartläggning.

Michael Westerlund har undersökt skolornas beredskap.

Undersökningen som gjorts av Nasp, Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa visar att:

42 procent av högstadierektorerna och hälften av gymnasierektorerna har erfarenhet av elevers självmordsförsök.

Nio procent respektive en tredjedel har erfarenhet av elevers självmord.

Inget lagtvång

Över 60 procent av skolorna saknar en skriftlig plan för att hantera elever som är deprimerade, talar om självmordstankar eller uppvisar självmordsbeteende.

Varför är beredskapen så låg?

– Dels finns det ingen lag som säger att skolan måste ha en sådan här plan. Med tanke på skolornas dåliga resurser är det därför annat som prioriteras.

– Dels finns fortfarande ett tabu kring frågor som rör självmord – ingen vill ta i dem, säger Michael Westerlund, doktorand och medarbetare på Nasp, som varit med och gjort kartläggningen.

Borde gå på kurs

Skolpersonalen kan uppleva det som besvärligt och skrämmande att handskas med elever som mår dåligt. Men Michael Westerlund poängterar att personalen inte behöver bli några superhjälpare som tar hand om elevers djupa depressioner. Däremot bör de kunna fånga upp dem som har det svårt och slussa dem vidare.

– Kurser om elever med självmordstankar och andra psykiska problem borde vara obligatoriskt på lärarutbildningarna, säger han.

Fotnot: 837 rektorer svarade på frågorna.

Så ska skolan agera

Tidigare artiklar i serien

Kerstin Nilsson, Cecilia Gustavsson