Gyllenhammar gör comeback hos Stenbeck

1 av 2
Gyllenhammar & Stenbeck.
NYHETER

Svenskt näringslivs nya radarpar: Cristina Stenbeck och PG Gyllenhammar.

Pehr G Gyllenhammar föreslås ta över ordförandeklubban i Stenbecksfärens superbolag Invik. Christina Stenbeck föreslås bli vice ordförande.

- Det är en fantastisk möjlighet för oss att kunna använda hans kompetens i styrelsen, säger Christina Stenbeck till DI.

- Jag uppskattar Christina Stenbecks skicklighet, energi, omdöme och etik och jag har accepterat nomineringen som styrelseledamot med glädje, säger Gyllenhammar till tidningen.

Gyllenhammar är en av svenskt näringslivs stora tungviktare. Han lämnade ordförandeposten i Volvo 1994. Nu är han ordförande i försäkringsbolaget Aviva och Reuters Founder Share Company.

Annacarin Falk