Demoskop: Få svenskar ser sig som feminister

NYHETER

Bland rikspolitiker är det populärt att varudeklarera sig som feminist. Men de folkvalda verkar gå i otakt med väljarna. Bara 22 procent av svenska folket instämmer i påståendet "Jag är feminist", visar en undersökning som Demoskop gjort på uppdrag av Bonnier Fakta.

Undersökningen presenteras på Dagens Nyheters debattsida av journalisten och författaren Susanna Hakelius Popova, som i dagarna kommer ut med en bok i ämnet. Hon menar att svenska folket håller med om att det förekommer diskriminering på grund av kön, men tar avstånd från den radikalfeministiska analysen av problemet som hon anser presenteras från ledande skikt. Radikalfeministernas analys går ut på att alla män är medskyldiga till att kvinnor förtrycks i Sverige, ett påstående som bara 13 procent av väljarna instämmer i, enligt undersökningen.

Mest feministiska känner sig vänsterpartiets väljare. Av dem instämmer 53 procent i påståendet "Jag är feminist". Minst feministiska är moderaternas väljare, 12 procent. för övriga partier ser siffrorna ut så här: socialdemokraterna 22 procent, miljöpartiet 35 procent, centern 18 procent, kristdemokraterna 24 procent och folkpartiet 20 procent.

TT