Barn i kris tvingas hålla ut - i två år

NYHETER

Hos Bup i Mölndal/Öckerö i Göteborg står 101 barn och unga i kö för att få hjälp.

De lägst prioriterade tvingas vänta i nästan två år.

Samtidigt som antalet akutfall har mer än fördubblats.

- Det är tungt och påfrestande - vi vet ju vad vi skulle göra om vi bara hade resurser att göra det, säger Kerstin Klinte-Granlund, enhetschef.

Förra året sökte 222 nya unga patienter hjälp på Bup-mottagningen i Mölndal/Öckerö i Göteborg. Av dem var 47 akutfall, med fara för liv och hälsa, som allvarliga självmordshot, i behov av omedelbar hjälp.

Det var mer än dubbelt så många som året innan.

- De som mår sämst kommer naturligtvis först, vilket innebär att de lägst prioriterade hela tiden halkar bakåt. De kan få vänta i över två år, säger Kerstin Klinte-Granlund.

Längsta kön: 91 veckor

Den längsta rapporterade väntetiden för behandling är i dag 91 veckor.

- Vi gör prioriteringar varje vecka och familjerna är medvetna om detta. Samtidigt har vi sagt till föräldrarna att blir det sämre, så hör av er. Gör de det tar vi det till förnyad prövning, säger Kerstin Klinte-Granlund.

Under förra året stod mellan 96 och 142 barn och unga i kö för behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin i Mölndal.

Så har det sett ut de senaste åren - väntelistan är hela tiden så lång, månad efter månad, år efter år.

- Det är som en snöskovel som man skjuter framför sig hela tiden, säger Kerstin Klinte-Granlund.

- Det kom en stor ökning för ungefär tio år sedan. Då ökade antalet som vände sig till oss med 60 procent. Det sammanföll med att man drog ned elevvårdande resurser i skolan.

- Det var hög arbetslöshet, lågkonjunktur och mycket oro i samhället. Då såg vi en kraftigt ökad anhopning till mottagningen och den har aldrig mötts av motsvarande ökade resurser.

Hinner inte med

- Vi har aldrig hunnit jobba ikapp. Vi jobbar på, personalen gör så gott de kan och min uppgift som enhetschef är snarast att se till att folk inte jobbar för mycket.

- Det är klart att det är oerhört frustrerande och tungt. Men de som kommer hit till oss kommer för att de är beredda på att förändra sin situation, det är det som gör att vi tycker att arbetet är meningsfullt och spännande.

En viss ljusning i framtiden ser dock Kerstin Klinte-Granlund. Även i Mölndal har man börjat arbeta med fler korttidsbehandlingar och det pågår en utveckling av metoder för att kunna möta familjerna i ett tidigare skede. Trots detta är det svårt att få bort den långa väntelistan.

Det stora problemet är att så många unga mår psykiskt dåligt i dag och behöver hjälp.

- Det är beklagligt att det ska vara så här i ett välfärdsland, säger Kerstin Klinte-Granlund.

- Det är lite för många barn som kommer till oss - och det är en varningsklocka för samhället.

Därför söker barn och ungdomar hjälp

Här är de tio vanligaste orsakerna hos barn- och ungdomspsykiatrin, Bup, i Mölndal/Öckerö:

Läs tidigare artiklar i serien:

Kerstin Nilsson, Cecilia Gustavsson