300 gäster - men bara 225 får lunch

Slottet får inte plats med alla dopgästerna

NYHETER

Victoria får sällskap av 300 prominenta gäster på dopet i Oslo.

Efteråt äter 225 av dem lunch på Slottet.

- Vi har inte plats för fler, säger norska hovets informationschef.

Bland dopgästerna märks representanter från både utländska statsmakter och norska regeringen.

Förutom noska statsministern kommer även företrädare för stortinget och en rad kommunalpolitiker.

Samtliga bänkar sig i slottskapellet klockan 12 för att närvara vid dopet.

Senare äter man lunch i stora matsalen.

- Anledningen till att vi inte bjuder alla 300 gästerna på lunch är att vi helt enkelt inte har plats för alla i matsalen, säger hovets informationschef Wenche Rasch till norska Verdens Gangs nätupplaga.

aftonbladet.se