Statsministern och barnmorskan bland gästerna

Hela gästlistan

NYHETER

Idel ädel adel - plus familj, kända politiker, ambassadörer - och barnmorskan som förlöste Mette-Marit.

Det är några av dopgästerna i Oslo idag.

Här är hela listan:

Hans Majestet Kungen

Hennes Majestät Drottningen

Hans Kungliga Höghet Kronprinsen

Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessen

Marius Borg Høiby

Hennes Kungliga Höghet Kronprinsessan av Sverige

Prinsessan Märtha Louise

Ari Behn

Maud Angelica Behn

Prinsessan Ragnhild, fru Lorentzen

Erling S. Lorentzen

Prinsessan Astrid, fru Ferner

Johan Martin Ferner

Hennes Excellens Grevinnan Ruth av Rosenborg

Marit Tjessem

Rolf Berntsen Sven O. Høiby Espen Høiby

Renate Jonassen Tuva Høiby Ina Høiby Christian Høiby Kristin Høiby Bjørnøy

Per Olav Bjørnøy Maria Bjørnøy Kamilla Bjørnøy Stine Høiby Anniken Bjørnøy Per Høiby

Wenke Lindal Høiby Joachim Høiby Julie Høiby

H.K.H. Kronprinsens familj Cathrine Ferner Johansen

Benedikte Ferner

Aage Hvinden

Alexander Ferner

Margrèt Gudmundsdottir Carl-Christian Ferner

Ann Reksten Elisabeth Ferner Beckman Karl-Otto Haraldsen

Jasmin Haraldsen Pia Haraldsen Ian Swanstrøm

Jan Myhr Kaare Shetelig

Marte Brunvoll Gry Shetelig Dag Swanstrøm

Anne Karine Swanstrøm Gry-Helen Haraldsen

Rune Klemetsen Anita Moen

H.K.H. Kronprinsessans familj Ellen Johanne Fjælberg

Odd Fjælberg Brit Sissel Tjessem Junker

Ivar Junker Janne Cecilie Junker Tom Ivar Junker

Mette Enger Elsie Sargeant

John Sargeant Bjarnhild Bjørnerud Otto Høiby Aashild Gabrielsen

Jan Gabrielsen Jon Petter

Marie C Sargeant Bente Fjælberg

Egil Jacobsen Nicholas Mark Sargeant Jan Fjælberg

Wenche T.M. Fjælberg Kari Elisabeth Sargeant

Det Kungliga hovet

Hovchef Lars Petter Forberg

Brit Forberg

Kabinettssekreterare Berit Tversland

Bjørn Tore Kjesbu

Hovintendent Lise Harlem

Informationschef Wenche Rasch

Slottsförvaltare Ragnar Osnes chef for DD.KK.HH. Kronprinsparets stab Gry Mølleskog chef H.M. Kungens adjutantstab Ulf E. Husebø

Informationsrådgivare Sven Gj. Gjeruldsen

H.M. Kungens överadjutant, konteradmiral Jørgen Berggrav H.M. Kungens vakthavande adjutant, örlogskapten Per Hermann Bodal H.K.H. Kronprinsens adjutant, kaptenslöjtnant Anders Flågen

Barnpedagog Maria F. B. Sikkeland Protokollsekreterare Lise Blom

Hovdam Anne B. Heje

Kungliga Hovstaterna

Informationschef Elisabeth Tarras-Wahlberg

Corps diplomatique H.E. Sudans ambassadör Charles Manyang d'Awol

Yom Dau D'Awol H.E. Sveriges ambassadör Mats Ringborg

Catharina Ringborg St. Olavs Ordens Storkorsinnehaver Hovchef Kåre Langlete Stortingets presidentskap Stortingets president Jørgen Kosmo

Anne-Lise Kosmo Stortingets vicepresident Inge Lønning

Kari Lønning Lagtingets vicepresident Odd Holten

Berit Aaberg Holten

Regeringen Statsminister Kjell Magne Bondevik

Bjørg Bondevik Utenriksminister Jan Petersen

Vesla Petersen Statsråd Per-Kristian Foss

Jan Erik Knarbakk Statsråd Dagfinn Høybråten

Jorunn Karin Høybråten Statsråd Lars Sponheim

Mette Sponheim Statsråd Odd Einar Dørum

Randi Øverland

Statsråd Valgerd Svarstad Haugland

Geir Haugland Statsråd Hilde Frafjord Johnson Statsråd Einar Steensnæs

Liv Steensnæs Statsråd Kristin Clemet

Michael Tetzschner Statsråd Svein Ludvigsen

Kirsti Norum Ludvigsen Statsråd Ingjerd Schou

Petter Schou Statsråd Ansgar Gabrielsen

Lisbeth Gabrielsen Statsråd Torild Skogsholm

Sigurd Bjørnstad Statsråd Morten A. Meyer

Birgit Nordby

Høyesterett

Høyesterettsjustitiarius Tore Schei

Kristine Schei

Parlamentariske ledare

Stortingsrepresentant Jens Stoltenberg

Ingrid Schulerud

Stortingsrepresentant Oddvar Nilsen

Torill Nilsen

Stortingsrepresentant Carl I. Hagen

Eli Hagen

Stortingsrepresentant Kristin Halvorsen

Charlo Halvorsen Stortingsrepresentant Jon Lilletun

Anne-Berit Lilletun Stortingsrepresentant Marit Arnstad Stortingsrepresentant Trine Skei Grande Stortingsrepresentant Steinar Bastesen

Officiella Norge och centrala myndigheter Sametingets vicepresident Ragnhild L. Nystad Regeringsråd Nina Frisak

Øystein Dahle Utenriksråd Bjarne Lindstrøm

Berit Lindstrøm Forsvarschef, general Sigurd Frisvold

Eva Frisvold

Biskop Gunnar Stålsett, Oslo

Unn Stålsett

Biskop Finn Wagle, Nidaros

Ellen Mediaas Wagle

Domprost Olav Dag Hauge

Tonhild Strand Hauge

Sogneprest Øyvind Backer, Asker

Sidsel Backer

Politidirektør Ingelin Killengreen

John Killengreen Politimester Anstein Gjengedal

Kari Gjengedal Politiavdelingssjef Derek Strøm-Normann Fylkesmann Mona Røkke, Vestfold Fylkesmann Tora Aasland, Rogaland

Tarald Oma Fylkesmann Kåre Gjønnes, Sør-Trøndelag

Inger Lill Gjønnes Fylkesmann Sigbjørn Johnsen, Hedmark

Helle L. Johnsen

Fylkesmann Hans J. Røsjordet, Oslo og Akershus

Kirsten E. Røsjordet

Fylkesordfører Hildur Horn Øien, Akershus fylkeskommune

Jarle Øien Fylkesordfører Thore Westermoen, Vest-Agder fylkeskommune

Hilda Westermoen

Ordfører Morten Strand, Asker kommune

Else Marie Strand Ordfører Per Ditlev-Simonsen, Oslo kommune

Turi Ditlev-Simonsen Ordfører Jan Oddvar Skisland, Kristiansand kommune

Anne Valen Senstad Skisland Kommunestyremedlem Bjørg Wallevik, Kristiansand kommune

Oddmund Wallevik Rådmann Bernhard Geicke, Asker kommune

Berit Sissel Åsnes Rådmann Tor Sommerseth, Kristiansand kommune

Heidi Sommerseth Kommunenes Sentralforbund - Arbeidsutvalget Kommunestyremedlem Halvdan Skard, Bærum kommune Fylkestingsmedlem Odd Arild Kvaløy, Rogaland fylkeskommune

Tørny Kvaløy Varaordfører Åge Rosnes, Askøy kommune

Ingvild Hakestad Varaordfører Bjørg Tysdal Moe, Stavanger kommune

Eirik Moe Fylkestingsmedlem Ulf Leirstein, Østfold fylkeskommune

Lene Langemyr Lege Overlege, professor Jan Petter Blomhoff

Onelma Blomhoff Organisasjoner President Jens Ulltveit- Moe, NHO LO-leder Gerd-Liv Valla Rektor Arild Underdal, Universitetet i Oslo

Else Underdal Generalsekretær Edle D. Skjæveland, Landsrådet for Norges Barne- og ungdomsorganisasjoner

Lars Kveli Leder Azhar Iqbal, Pakistansk forening Norge

Asia Iqbal Leder Arnfinn Løyning, Norges Kristne Råd

Gro Løyning Leder Jan Benj. Rødner, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Bente Rødner Venner Morten Andreassen

Anita Skjong Linda Tånevik Hege Aasgaard Marit Wahlstedt Claes Åbyolm

Silje Skrondal Ingeborg Utkilen Lægreid

Lars Lægreid Marianne Gjellestad Kent A. Spade

Pia Nodeland Kaj-Martin Georgsen

Per Härdmark Ole Edvard Reitan

Sverre Simonsen Nils Jørgen Fimland

Nora Blaasvær Hans Olav Kvalvaag

Camilla Smith Anders Stenhagen

Asta Ellingsen Anne Marit Austbø Bjørn Steinsland Karin Grieg Tidemand

Otto Grieg Tidemand Anita Krogh

Lars Krogh Ilmi Horn

Hans Horn Yvonne Stenersen Wanda Ditlev-Simonsen

Mariann Astrup

Elin Gerrard

John Gerrard

Mette Johannesen

Lars Johannesen

Eleonore Sibbern

Val Sibbern

Eirik Johannesen

Margrethe Lund Bergersen

Truls Bergersen

Rikshospitalet

Professor Thomas Åbyholm

Professor Babil Stray-Pedersen

Chefsbarnmorska Bente Rønnes

Barnepleier Turid Pettersen

Presse Kringkastningsjef John G. Bernander, NRK

Sigrun Bernander Sjefredaktør Hans Erik Matre, Aftenposten

Kari Engen Matre

Journalist Wibecke Lie, NTB (pool)

Journalist Miriam Grov, ANB (pool)

Journalist Stig Tore Laugen, VG (pool)

Journalist Wenche Fuglehaug, Aftenposten/Fædrelandsvennen (pool)

Journalist Halgeir Opedahl, Dagbladet (pool)

Journalist Per Erik Hagen, Asker og Bærums Budstikke (pool)

Källa: kongehuset.no