S vill reformera förmögenhetsskatten

Beslut i dag på extra- kongressen

NYHETER

Arvs-, gåvo- och förmögenhetsskatterna ska reformeras.

Det beslutade s-kongressen med stor majoritet på lördagen.

Bara enstaka röster höjdes emot.

-Vem ska pengarna tas ifrån? undrade Hans-Erik Svensson, Gotland. Jag bidrar inte med en krona från min dåliga lön.

Vad menas med en reformering? Är det en sänkning? undrade Frida Karlsson, som inte ville ge partiledningen ett sådant öppet mandat.

Men de fick inget gehör.

-Förmögenhetsskatten är en väldigt trubbig skatt, sade Anders Sundström vid en pressträff efter besluten och hänvisade till att 75 procent betalas av människor med obelånade hus i storstad.

Bosse Ringholm sade att regeringen redan är ''i full fart med'' reformeringen.

-Men vi kommer inte att sätta ner foten nu. De skarpa förslagen kommer i höst, sade han.

Gick på partistyrelsens linje

I rasande takt klubbade s-kongressen igenom beslut om företagens villkor, stabila spelregler och global hållbar utveckling. Det fanns mer än hundra ändringsförslag men bara på ett par punkter blev det bakslag för partistyrelsen.

I förslaget till riktlinjer stod att ''vi vill att plan- och bygglagen ska ses över så att nyetableringar inom exempelvis detaljhandeln underlättas''. Med röstsiffrorna 227-119 beslutade kongressen att stryka den meningen. Det hjälpte inte att avsnittets föredragande Anders Sundström föreslog en kompromiss där man lade till ''att miljö och tillgänglighet ska värnas''.

En av dem som argumenterade emot var Solveig Kjörnsberg, Borås:

-Låt oss värna rullatoravstånd till butiken, sade hon och berättade att Borås med dagens regler har landets lägsta matpriser.

Kongressen lade dessutom till en passus om att när företagares och företags villkor förbättras så ska det ske samtidigt som löntagares arbetsrättsliga villkor tillvaratas.

Enades om kompromisser

En punkt i programmet handlar om att ''hävda svensk försvarsindustri'', vilket Lena Ag, Stockholm, reagerade emot. Hon sade sig inte kunna förstå hur militären kan ses som en tillväxtmotor och såg passusen som en seger för försvarsindustrins lobbyister. Men hon fick mothugg från en rad talare, som vittnade om försvarsindustrins betydelse för civil teknologi och hon fick inget gehör hos kongressen.

På flera punkter enades ombuden och partiledningen om kompromisser med nya skrivningar. Flera talare tog upp Vattenfalls roll och i riktlinjerna skrivs nu in att statliga Vattenfall inte bara ska vara ett viktigt verktyg för energiomställningen utan också ''bör erbjuda industrikunder Europas lägsta priser''.

Redan på torsdagen efterlyste samordningsminister Pär Nuder just en sådan roll för Vattenfall i sitt anförande.

-Vi har fått ett tydligt mandat att jobba för tillväxt, sammanfattade Anders Sundström efter besluten.

Han var påfallande nöjd med att ingen varit uppe och argumenterat för ''att vrida klockan tillbaka när det gäller energiomställningen''.

Lillemor Idling/TT