Ministern: Vi har misslyckats

Berit Andnor drabbades själv av ett självmords- försök i sin närhet

1 av 2 | Foto: VERONICA KARLSSON
"svårt ämne" - Vi pratar för lite om självmord eftersom det är så oerhört svårt och smärtsamt, säger barn- och familjeminister Berit Andnor, som läst artikelserien i Aftonbladet.
NYHETER

Barn- och familjeminister Berit Andnor har följt Aftonbladets artikelserie om unga och självmord.

- Att ungdomar mår så dåligt att de ser det som enda utvägen att ta sitt liv är tragiskt och förfärligt - det är ett misslyckande för oss alla. Det är svårt att finna ord.

Berit Andnor har själv erfarenhet av en ung person i närheten som försökte ta sitt liv.

- Som tur var lyckades det inte. När en ung människa är så utsatt och deprimerad har det gått väldigt långt. Det är den yttersta desperationen.

"Vi skjuter till pengar"

Varje år tar 40 barn och tonåringar sitt liv. Vad har samhället för ansvar?

- Det finns för lite kunskap, uppmärksamhet och medvetenhet hos dem som jobbar med barn och unga. Vi måste se ungas signaler mycket tidigare.

- Det är bakgrunden till att vi i regeringen har pekat ut barn- och ungdomspsykiatrin som ett prioriterat område när vi skjutit till pengar till kommuner och landsting. Resurserna har ökat, även om det behövs mer.

Kan ni inte öronmärka pengar?

- Nej, men vi i regeringen försöker vara tydliga gentemot kommuner och landsting för att de ska prioritera det här.

"Oacceptabel vårdkö"

Är det rimligt att en ung person som mår dåligt kan behöva vänta två år - eller längre - på att få hjälp?

- Nej, det är fullständigt oacceptabelt. Rent generellt är resurserna till Bup (barn- och ungdomspsykiat-rin) för små. Det handlar dels om brist på pengar och personal, dels om prioritering. Men ska man tidigt kunna fånga upp de unga är det genom skolans elevhälsa.

Angående elevhälsan - hur kan en enda skolläkare ha ansvar för 35 000 elever?

- Det är helt orimligt. Jag delar uppfattningen att elevhälsan i dag är otillräcklig.

Det finns en nollvision för döda i trafiken. Borde inte målet vara nollvision när det gäller ungas självmord?

- Jo, absolut.

Vad ska du göra för att nå dit?

- Fortsätta att ihärdigt arbeta för att barn och unga prioriteras. Vi har också alla ett ansvar som medmänniskor och föräldrar.

- Vi måste vara lyhörda och prata med barn och unga. Det är alla vuxnas ansvar.

"Måste fungera"

Många anhöriga till barn som tagit sitt liv har inte fått någon hjälp.

Vad kan du göra för att hjälpa dem?

- Det måste finnas upparbetade rutiner, precis som vid stora olyckor. Att drabbas av det här är bland det mest förfärliga som kan hända. Det är orimligt att hjälpen inte fungerar.

"Ta kontakt"

Vad vill du säga till de barn och unga som tänker på självmord?

- Många håller det inom sig. Men man måste ta kontakt med någon vuxen i sin närhet som man känner förtroende för och som kan hjälpa en vidare.

Här finns hjälp

Läs tidigare artiklar i serien:

De senaste tio åren har 400 barn och tonåringar tagit sitt liv. I sex dagar har Aftonbladet i samarbete med Bris, anhörigföreningen Spes och Barnsäkerhetsdelegationen berättat om självmord bland barn och unga. Vi har skildrat detta tabubelagda ämne för att vi vill förhindra att de blir fler. Artikelserien har väckt känslor. Hundratals läsare har hört av sig till Aftonbladet. Ni har tackat, berättat om era erfarenheter och haft frågor till oss eller de experter som svarat i telefon eller chattat på internet. I dag avslutar vi med en intervju med barn- och familjeministern Berit Andnor.

Kerstin Nilsson, Cecilia Gustavsson