"Försvaret klarar inte dagens hotbild"

17 generaler föreslår yrkesarmé

NYHETER

Dagens värnpliktsförsvar klarar inte den nya hotbilden med terrorism och biologiska och kemiska stridsmedel.

Det hävdar 17 generaler med förre ÖB Bengt Gustafsson i spetsen.

Istället bör Sverige satsa på en yrkesarmé med 20 000 man.

Markstridsförsvaret, armén, bör uppfylla tre grundläggande kriterier, skriver generalerna på DN-debatt.

Hög tillgänglighet. Armen måste ha en hög tillgänglighet för internationella uppdrag. Svenska styrkor måste så snabbt som möjligt kunna sättas in i olika internationella insatser – utan fördröjning i form av rekrytering och utbildning.

Övning för officerare. Organisationen måste ge officerarna möjlighet att öva på den nivå där de förväntas kunna verka. Och för det krävs fungerande förband. ”Amatörer är inte efterfrågade”, skriver generalerna i si debattartikel.

Kompetens att möta dagens hot. ”Dagens hot är knappast sådana som kan mötas av hempermitterade förband”, skriver generalerna.

Terrorism stort hot

Så här beskriver de dagens hotbild:

”Terrorism, folkmord, etnisk rensning och utnyttjande av biologiska och kemiska stridsmedel är bara några av de företeelser som måste kunna hanteras. Det är antagligen också bara en tidsfråga innan viss er en stat eller en organisation utnyttja någon typ av radioaktivt stridsmedel.”

För att klara av den nya hotbilden och de nya kraven på snabbhet föreslår generalerna en yrkesarmé på 20 000 man, varav 20 procent officerare.

Med tre, fyra års kontraktstid krävs en nyrekrytering på cirka 5 000 man varje år.

Kostar 8 miljarder

Men samtidigt föreslår generalerna en allmän mönstringsplikt, både för kvinnor och män.

Generalerna kan även tänka sig en kort självskyddskurs för alla som mönstrar, som en sorts allmän värnplikt för både kvinnor och män.

Lönekostnaderna för den nya organisationen beräknas bli 8 miljarder kronor.

Fredrik Rundkvist