"Svårt att försvara immuniteten"

NYHETER

Nästan fyra av fem läsare tycker att även kungen dömas för fortkörning.

Men kungen är straffrättsligt immun och kommer inte att få några böter – hur fort han än kör.

– Just den här regeln är lite svår att försvara, säger Annika Lagerqvist Veloz Roca, universitetslektor i statsrätt.

Kungen borde kunna dömas för fortkörning. Det anser 78 procent av de cirka 80 000 läsare som svarat på Dagens fråga.

Kungens straffrättsliga immunitet regleras i femte kapitlet, sjunde paragrafen i Regeringsformen, den del av grundlagen som innehåller grundläggande bestämmelser om statsskicket.

– Eftersom kungafamiljen ska vara familj nummer ett i Sverige, men för övrigt ska vara som vilken familj som helst, så är det lite märkligt att man har kvar den här regeln, säger Annika Lagerqvist Veloz Roca på Stockholms universitet.

Gäller i flera länder

Immuniteten bygger på en rättsprincip från 1600-talet: ”The king can do no wrong” - kungen kan inte göra fel.

– Den stammar från den tid då kungarna var allenarådande. Så fort de bröt mot en lag så ändrade de på lagen efter som de var all rätts källa, säger Annika Lagerqvist Veloz Roca.

Liknande regler finns de flesta andra monarkier. Även i republiker finns regler om att presidenten inte kan åtalas under sin tid på ämbetet.

Före 1974 gällde den svenske kungens immunitet även civilrättsliga frågor. Då kunde han alltså ingå och bryta avtal hur som helst.

– Då gick han över huvud taget inte att ställa inför domstol, säger Annika Lagerqvist Veloz Roca.

Ändades 1974

I och med att den nya grundlagen antogs 1974 skulle kungen bli som vilken medborgare som helst. Han fick rösträtt och den civilrättsliga immuniteten avskaffades. Men den straffrättsliga immuniteten behölls.

– Jag skulle vilja påstå att man inte orkade ta bort den helt enkelt. Man tyckte väl kanske att kungen inte skulle ställas inför domstol.

Men immuniteten gäller bara kungen. Kronprinsessan Victoria, prins Carl Philip och de övriga medlemmarna i kungafamiljen kan däremot ställas till svars om de skulle göra något brottsligt.

Fredrik Rundkvist