Kungen leker, Säpo övervakar - man skäms

NYHETER

Statschefen kör som en blådåre genom Mälardalen i sin gula racingbil. Säkerhetspolisen övervakar vansinnesfärden.

Hur långt från bananrepubilk är vi?

Kungen är Sveriges statschef precis som drottning Elizabeth är det i Storbritannien, president Bush i USA och president Chirac i Frankrike.

Till skillnad från de senare har kungen ingen politisk makt. Den togs ifrån honom för 30 år sedan i den nya regeringsformen.

Kungens uppgifter är representativa och ceremoniella. Han åker på statsbesök, öppnar riksdagen, leder informationskonseljer och utrikesnämnden. Han undertecknar kreditivbreven som de svenska ambassadörerna har med sig utomlands.

Kungen är kort sagt Sverige i kondenserad form. Det officiella Sverige personifierat. En symbol för kontinuitet.

Visst får han ha roligt

Söndagen ägnade statschefen och Sverigesymbolen åt lek. Först på Gelleråsbanan i Karlskoga. Sedan på allmän väg mot Stockholm.

Ingen missunnar kungen att ha roligt. Men det kanske räcker om kungen har kul på bilbanor. Inte på landsvägen - också.

Säkerhet är en del av det svenska folkkynnet. Det sträcker sig betydligt längre än till alliansfriheten, ATP-systemet och lagen om anställningsskydd.

Sverige är världsberömt för sitt arbete för trafiksäkerhet. Nollvisionen. Reflexer på vägrenarna. Mitträcken. Rondeller. Planskilda korsningar. Säkerhetsbälten, krockkuddar och bilbarnstolar.

Det bryr sig inte den främsta symbolen för Sverige om. Han kör i 160 knyck mot Stockholm efter en dag på bilbanan.

Omdömeslöst

Omdömeslösheten framstår som än klarare eftersom en annan grundpelare i det svenska samhällsbygget också var inblandad. Säkerhetspolisen med uppgift att förhindra och avslöja brott mot rikets säkerhet.

Kungen kör som en leklysten vettvilling mot Stockholm. Hack i häl följer Säpo som kör lika fort. Annars kan de inte avvärja de eventuella attackerna mot monarken.

Kungen leker och polisen ser till att att han kan göra det säkert. Man skäms.

Tidigare artiklar:

Lena Mellin