"al-Qaida ligger bakom attacken"

Försvars- högskolans Jan Hallenberg om attentaten i Basra

NYHETER

Det är troligen terrorister med koppling till a-Qaida som ligger bakom bombdåden i Basra.

Det är de enda som kan ha intresse av att skapa kaos utan hänsyn till civila irakiska offer.

Det säger Jan Hallenberg, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan.

Irakiska myndigheter skyller idag bombattentaten i Basra på utländska terrorister, och Jan Hallenberg tror att det är en rimlig bedömning.

Situationen är svårtolkad, men det är svårt att tro att irakiska grupper skulle ligga bakom, säger han.

– Bara det terrornätverk som vi brukar kalla al-Qaida har intresse av att skapa fullständigt kaos i Irak utan hänsyn till civila offer. De interna irakiska grupperna slår snarare mot amerikanska och brittiska styrkor.

Strategin stämmer också med det som sas på det senaste ljudbandet som uppgavs komma från Usama bin Ladin, säger Jan Hallenberg. Dagens attentat visar att den USA-ledda koalitionen inte har kontrollen någonstans i Irak, inte ens i Basra där det tidigare varit lugnt, och där brittiska styrkor står för säkerheten.

USA klarar det inte själva

Enda möjligheten att komma tillrätta med situationen i Irak är att det blir ett gemensamt internationellt åtagande, säger Jan Hallenberg. Många irakier misstror idag också FN, men ett bredare internationellt åtagande är trots det den enda utvägen.

– Vi har nått bortom den punkt där USA kan återta kontrollen. USA kan skicka fler soldater, men de måste accepteras av majoriteten av irakierna, och det är mycket tveksamt om det är möjligt längre.

Det irakiska styrande rådet måste avskaffas om det ska finnas någon möjlighet att lämna över styret av landet till irakierna som planerat, säger han. Rådet respekteras inte i Irak, dels därför att det tillsatts av USA, dels därför att det består av exilirakier.

– Man måste hitta individer som respekteras av majoriteten av Iraks befolkning, och som får inflytande över processen, säger Jan Hallenberg.

Läs också:

Anna Hjalmarsson