Sex polischefer miste körkortet

Körde för fort eller mot rött ljus

NYHETER

Det är inte bara kungen som kör för fort.

Under de senaste åren har minst sex chefer inom Stockholmspolisen fått körkortet indraget efter att ha kört för fort eller mot rött ljus.

- Det är allvarligt. Poliser, speciellt chefer, ska vara ett föredöme i trafiken, säger Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall.

Ett exempel på en fortkörande polischef är Eric Rönnegård, 61, polisintendent vid polisoperativa avdelningen.

För knappt ett år sedan fastnade han i en hastighetskontroll i Norrtälje efter att i en civil tjänstebil ha kört i 89 kilometer i timmen trots att den högsta tillåtna hastigheten var 50 kilometer i timmen.

- Jag var på konferens när jag tvungen att göra ett besök hos distriktsläkaren. Det innebär inte att det var befogat att köra för fort, säger Eric Rönnegård.

Körkortet drogs in

En vecka efter fortkörningen beslutade länsstyrelsen i Stockholm att dra in hans körkort under en månad.

- Det skulle ha dragits in i två månader. Men eftersom jag inte tidigare råkat ut för någon trafikförseelse, jag fick körkort 1960, tyckte länsstyrelsen att det räckte med en månad.

TT har med hjälp av länsstyrelsen i Stockholm undersökt i vilken utsträckning chefer inom polisen i Stockholms län under de senaste fem åren fått körkortet indraget efter att ha kört berusade, mot rött ljus, för fort eller liknande.

Av de 314 cheferna har sex blivit av med körkortet.

- Det är sex för mycket. Jag tycker att man bör ställa högre krav på poliser än på andra och ännu högre krav på polischefer, säger Eric Rönnegård.

Bör vara föredöme

Liknande uppfattning har Tord Ahlborg, chef för trafikpolisen i Stockholms län.

- Poliser bör, även privat, vara ett föredöme i trafiken. Det ligger i yrkesrollen att vi bör vara särskilt noga med att följa regelverket.

TT:Har du själv åkt fast för fortkörning?

- Nej. Jag skull inte kunna leva med nesan av att åka fast. Alla skulle skratta ihjäl sig.

Tre av de sex felande polischeferna arbetar på samma avdelning, den polisoperativa avdelningen - intendent Eric Rönnegård och två kommissarier.

Den ene kommissarien blev 2000 av med sitt körkort efter att ha kört en personbil i 112 kilometer i timmen på en väg där den högsta tillåtna hastigheten var 70 kilometer i timmen. Året efter åkte hans kollega fast efter att ha kört motorcykel i 81 kilometer i timmen trots att den högsta tillåtna hastigheten var 50 kilometer i timmen.

Förlorar trovärdighet

Enligt undersökningen är Stockholmspolisens "värsta" fortkörare under senare år en man som i dag arbetar som kommissarie i en förortskommun.

Hösten 1999 togs han av polisen i Östergötland när han på E 4 körde i 158 kilometer i timmen trots att högsta tillåtna hastigheten är 110 kilometer i timmen.

Vägverkets trafiksäkerhetsdirektör Claes Tingvall, som vid två tillfällen under 1980-talet blev av med körkortet efter fortkörningar, säger att det är oerhört viktigt att poliser håller hastigheten.

- Om du inte handlar i enlighet med de budskap du sänder ut går till trovärdigheten ner i källaren.

Körde i 160 kilometer i timmen

Mikael Bergling/TT Monica Schmidtz/TT

ARTIKELN HANDLAR OM