P-huset ett lyft för S:t Eriksplan

Bilarna bort - torget blir grönt

1 av 3
Grönt och lummigt S:t Eriksplan blir ett andningshål i stan när det nya parkeringshuset öppnar och bilarna flyttar ner under jord. P-huset har kostat cirka 114 miljoner kronor att bygga.
NYHETER

Mycket ljus och luft - och gröna betongträd.

Snart öppnas det efterlängtade p-garaget under S:t Eriksplan.

Därmed är det också slut på de senaste årens trafikelände i området.

Garagebygget har orsakat stora problem för trafiken med omlagda körfält och tillfälliga lösningar.

Det nya p-huset med plats för 250 bilar i två våningar innebär ett lyft både under och ovan jord.

Mitt på S:t Eriksplan anläggs ett nytt parktorg med gröna träd och gräsmattor. Framför det så kallade Atlasområdet kommer det att finnas torgförsäljning.

Bara målning kvar

När Aftonbladet går husesyn i det nya garaget pågår slutarbetet för fullt. Väggar, tak och betongpelare håller på att målas och elledningar sätts upp. Om några dagar städas allt byggmaterial bort och sedan återstår bara målning av golv och p-rutor.

För att förstärka intrycket av nya, gröna S:t Eriksplan har betongpelarna målats i en varm trädgrön färg. Taket till garaget är egentligen en brokonstruktion, för att klara tyngden från trafiken ovanför.

700 intresserade kom

Suget efter nya parkeringsmöjligheter är stort. När Stockholm Parkering hade "öppet garage" förra veckan kom över 700 personer för att titta på det nya p-huset.

In- och utfart sker från ramp längs Torsgatan. Fotgängare kommer in via ett inglasat hiss- och trapphus mitt på S:t Eriksplan, det enda synliga tecknet på att det finns ett garage under marken.

Sven-Anders Eriksson